Vår vision

Vi bygger omtanke i en föränderlig värld

Läs mer om oss

Aktuellt

Vackerby trädgårdsstad

Gnesta kommun bjuder in till markanvisningstävling för Vackerby trädgårdsstad där ETTELVA har bistått kommunen med att bland annat ta fram ett gestaltningsprogram för området. Vackerby trädgårdsstad ska upplevas som en…

Projekt / Vår verksamhet39

Nya ramavtal

Dubbla ramavtal för ETTELVA Team Stadsbyggnad har fått nytt ramavtal gällande planarkitekttjänster med Västerås stad. Vi har även blivit tilldelade dubbelt ramavtal, både för planarkitekter och nybyggnadsarkitekter, för Järfällahus. Ett projekt…

Projekt / Vår verksamhet39

Nyhetsarkiv

Möt några av våra medarbetare

Alla medarbetare