Detaljplan för Roslags-Näsby

I september antog kommunfullmäktige i Täby detaljplanen för Roslags-Näsby. ETTELVAs Stadsbyggnadsteam har deltagit i framtagandet av planhandlingarna för området. ETTELVAs stadsbyggnadsteam har under våren 2017 medverkat i framtagandet av detaljplanen…

Projekt / Vår verksamhet36

Ny medarbetare Malin Holmbom

Malin Holmbom är nyexaminerad arkitekt, ursprungligen från Boden. Studierna genomförde hon i både Lund, Dublin och Umeå men har nu valt att flytta till Stockholm. Välkommen till ETTELVA Malin! Hur…

Medarbetarintervjuer26

Studiebesök Aquaponic

Vad kan vi arkitekter föreslå i projekten för att hushålla med resurser i samhällena vi planerar? Ett alternativ kan vara Aquaponic, en självförsörjande metod där man på ett energieffektivt sätt kan lösa dagvattenproblem samtidigt som man odlar växter och djur i ett slutet system.

Hållbarhet6Omvärld25Studieresor & Studiebesök5

Rapport från Boverkets seminarium Överkomliga bostäder

Boverkets seminarium Överkomliga bostäder: Marknad, finansiering och social bostadspolitik lockade en bred sammansättning deltagare såsom kommunrepresentanter, arkitekter, exploatörer, representanter från SKL och Boverket. Ilga och Linnea från ETTELVAS stadsbyggnadsteam var där.

Omvärld25