Projekt / Vår verksamhet

Detaljplan för Roslags-Näsby

I september antog kommunfullmäktige i Täby detaljplanen för Roslags-Näsby. ETTELVAs Stadsbyggnadsteam har deltagit i framtagandet av planhandlingarna för området. ETTELVAs stadsbyggnadsteam har under våren 2017 medverkat i framtagandet av detaljplanen…

Projekt / Vår verksamhet36