— Arkitekturskolan STHLM är Sveriges första förberedande utbildning inom arkitektur, inredning och landskap. Kopplingen till ETTELVA finns på flera plan.

Sveriges första utbildning i sitt slag

Magnus Troedsson, till vardags arkitekt på ETTELVA startade utbildningen 1997 och var de första åren huvudlärare. Sedan 2008 drivs utbildningen Folkuniversitet regi.

- Jag startade Arkitekturskolan eftersom Sverige i slutet av 90-talet helt saknade förberedande utbildningar inom arkitektur. Det finns i många andra konstnärliga yrken, men då fanns inget för dem med arkitektdrömmar.

Målsättningen med utbildningen är att ge deltagarna en grundläggande arkitektonisk och konstnärlig utbildning inför vidare yrkesstudier, egen verksamhet eller praktikplats.

 

ETTELVA samarbetar med arkitektutbildning
ETTELVA samarbetar med arkitektutbildning

Arkitektur och konstnärlig kreativitet

Det unika med Arkitekturskolan är att den ger en bra grund både i ämnet arkitektur och i det konstnärliga och kreativa skapande, som är en förutsättning för att kunna bli en bra arkitekt.

- Idag vet vi att många söker sig vidare till Arkitekturhögskolan i Stockholm, Konstfack eller Köpenhamn, vilket betyder att vi lyckats skapa en relevant utbildning för många att ta sig vidare i sina studier, berättar Magnus.

ETTELVA samarbetar med arkitektutbildning

Arkitekturskolan STHLM

  • Grundad

    1997, av ETTELVAs Magnus Troedsson. Sedan 2008 i Folkuniversitetets regi på Kungstensgatan i Stockholm.

  • Inriktning

    Inredning, arkitektur, landskap.

Årligt stipendium

ETTELVA är aktivt engagerade i Arkitekturskolan STHLM där vi både gästföresläser och från och med vårterminen 2014 kommer att dela ut ett bildstipendium. Stipendiet kommer att delas ut årligen till en eller flera av studenterna med temat bildframställning och bildtolkning.

Lärare från näringslivet

Tove Marklund, huvudlärare som undervisar bland annat i grafisk form, idé och skiss, berättar.

– Vi utbildar nästa generations arkitekter och formgivare. Det är spännande att följa dem på väg in i yrket. Det roligaste med mitt jobb är undervisningen i konstnärliga ämnen. Där måste jag formulera mina tankar och hålla mig uppdaterad i vad som händer i ämnet, det ger mig perspektiv i mitt yrke.

Vad är bra arkitektur enligt dig?

– Arkitektur som har en mänsklig skala och hållbarhetsperspektiv.

Vad innebär det att ni som lärare är yrkesverksamma?

– Som yrkesverksam har jag verklighetsförankring, kontakter och vana att samtala om och presentera formgivning, både grafisk och arkitektonisk. Att jag är utbildad bildpedagog ger mig ett pedagogiskt perspektiv i undervisningen.

ETTELVA samarbetar med arkitektutbildning

Yrkesverksamma lärare

  • Tove Marklund, huvudlärare på skolan och en av många yrkesverksamma lärare.

Läs mer om skolan

www.arkitekturskolansthlm.se

Läs inlägg på bloggen om ASTHLM och ETTELVA här.

ETTELVA samarbetar med arkitektutbildning
ETTELVA samarbetar med arkitektutbildning
ETTELVA samarbetar med arkitektutbildning
ETTELVA samarbetar med arkitektutbildning
ETTELVA samarbetar med arkitektutbildning
ETTELVA samarbetar med arkitektutbildning
ETTELVA samarbetar med arkitektutbildning
ETTELVA samarbetar med arkitektutbildning