— Vi bygger omtanke i en föränderlig värld.

Vi tar oss an varje utmaning med en inspirerande omtanke om detaljer, krav, kvalitet, kunder och beständighet. Vi har öron och ögon öppna för nya skiften och förändringar i världen runt omkring oss. Vi levererar specifik, viljestark, tydlig arkitektur med en egen berättelse. Vi anser att god arkitektur och ett väl genomfört uppdrag förenar ekonomi, teknik, process och estetik till något större.

Vi är arkitektkontoret som våra klienter rekommenderar till sina vänner. Vi är kontoret som medarbetarna gör spontan reklam för och är stolta över. Vi är en engagerad arbetsgivare men vi är lika mycket en engagerad part i våra kunders affärsutveckling och i våra kunders arkitekturambitioner.

Med engagemang och allvar bygger vi kundtrygghet och förtroende. Med lust och ambition bygger vi relationer och vänskap. En bra och givande kontakt med våra beställare är vår garanti för ett lyckat projekt.

 

Om oss
Om oss

Hos oss arbetar en växande skara arkitekter och ingenjörer som alla brinner för att skapa bra arkitektur. Bland våra medarbetare finns en bred kompetens som gör att vi kan ta oss an projekt av varierande storlek och svårighetsgrad. Dessutom hittas här flera viktiga specialistkunskaper. Läs mer om våra specialistområden här.

Tillsammans med vårt systerföretag konsult- och arkitektföretaget MER är vi en företagsgrupp på cirka 100 medarbetare.

Fakta ETTELVA

 • Startår

  1983

 • Medarbetare

  70

 • Kontakta oss

  Vill du veta mer är du välkommen att kontakta vår VD Anders Lindh,
  076-525 79 30

Om oss

Bostad

På ETTELVA är vi passionerat intresserade av bra bostäder. Vi har ritat bostäder och boendemiljöer i 30 år, och i dag är det vårt största affärsområde. Den breda kompetens som finns inom ETTELVA gör att vi kan ta oss an alla delar i ett bostadsprojekt, från stadsplanering till färdig inredning, oavsett om det gäller flerbostadshus, radhus eller villaområden.

Ett bra bostadsprojekt kräver en enorm omsorg om slutkonsumenten. Vi pratar ju trots allt om miljöer som folk ska leva större delen av sina liv i. På ETTELVA är vi stolta över att ta alla delar av ett bostadsprojekt på stort allvar. Vi bryr oss lika mycket om den inledande konceptritningen och boendeupplevelsen som de tekniska installationerna och förvaltningen. Kanske är det därför flera av Sveriges största byggherrar är återkommande kunder.

Ansvarig affärsområde Bostad

 • Johan Roos

  076-803 50 67
  johan.roos@ettelva.se

 • och

 • Linda Saarnak

  076-525 79 31
  linda.saarnak@ettelva.se

 • och

 • Mats Marnell

  076-525 79 16
  mats.marnell@ettelva.se

Om oss

Kommersiellt

Kommersiella verksamheter kräver lokaler som stödjer lönsamheten. På ETTELVA har vi lång erfarenhet av att skapa moderna handelsplatser och hotell. På meritlistan finns några av landets mest tongivande hotell- och konferensanläggningar, gallerior, bilförsäljningsanläggningar och kontor.

Med vår breda kompetens, lyhördhet och stora kontaktnät kan vi tillgodose alla behov vad gäller utveckling av kommersiella fastigheter: från stadsbyggnad till husarkitektur och färdiga inredningar. Vi har en gedigen kunskap om kommersiella flöden och lång erfarenhet av att arbeta med varumärkesbyggande arkitektur, bland annat som avtalspartner till BMW.

Bland våra mest kända uppdrag finns Stora Tullhuset i Stockholm som inrymmer Fotografiska museet, där vår erfarenhet av restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader kom väl till pass. Vi anlitas ofta som både arkitekter och projekteringsledare i komplexa projekt, exempelvis Saltsjöqvarn i Nacka som vi omvandlade till Hotel Marina Tower.

Ansvarig affärsområde Kommersiellt

 • Joakim Schiött

  08-586 104 38
  joakim.schiott@ettelva.se

Om oss

Automotive

Team Automotive arbetar uteslutande med varumärkesarkitektur och byggnadsprojektering inom bilbranschen. Vi hjälper generalagenter, importörer, återförsäljare och fastighetsägare med varumärkesimplementation, planering och byggnadsprojektering för nya och befintliga bilanläggningar. Vår specialverksamhet sträcker sig över tio års erfarenhet och hundratals uppdrag av varierande storlek. Vi är certifierade varumärkesarkitekter för BMW, MINI, Jaguar och Land Rover för den skandinaviska marknaden, och har dessutom hjälpt många enskilda återförsäljare, verkstäder och fastighetsbolag med utveckling av väl fungerande bilanläggningar för multibrand-sammansättning. Affärsområdesansvarig Magnus Troedsson är certifierad BMW-Consultant inom Building & Equipment sedan 2015.

Våra medarbetare har god kännedom om hur man planerar bra logistik för en anläggning med hänsyn till både exponering av bilar samt hantering av transporter och servicebilar. Vi vet hur man skapar en attraktiv miljö för kunder enligt de aktuella märkenas kravställande, och hur man får lokalerna att stödja ett bra arbetsflöde och attraktiv arbetsmiljö. Vår långa erfarenhet av hela processen från planering till genomförande gör att vi kan underlätta en bra beslutsgång och samverkanskedja mellan till exempel NSC, återförsäljare, fastighetsägare, möbelleverantörer, skyltentreprenörer, utrustningstillverkare och byggentreprenörer.

Exempel på kunder: BMW Group Northern Europé, Jaguar Land Rover Scandinavia, AB Sagax, Bavaria Stockholm, Bilia, Hedin Bil, Proauto, British Motorgroup, Nic Christiansen Gruppen, Balder, Autostrada Skien, Bilpaviljongen Stavanger, Molin Bil Sundsvall, Autowåx Karlstad, Ivars Bil Östersund, M-Bilar Västerås, Eriksson Bilteam Gävle.

Kontakta oss så berättar vi gärna om hur vi kan vara till nytta i alla skeden av automotive-relaterade projekt.

Ansvarig affärsområde Automotive

 • Magnus Troedsson

  076-525 79 37
  magnus.troedsson@ettelva.se

Om oss

Stadsbyggnad

I team Stadsbyggnad hjälper vi kommuner, byggbolag, fastighetsutvecklare och privatpersoner med allt som rör planering och stadsbyggande. Till oss kan ni vända er när ni har frågor som rör gestaltning såväl som genomförande.

Vi arbetar med visioner för framtida stadsmiljöer lika gärna som med upprättandet av formella detaljplaner. Alla våra planarkitekter har erfarenhet av att arbeta på kommun vilket gör att vi är ett tryggt stöd genom den kommunala planprocessen, från ansökan om planbesked till laga kraft.

I dag arbetar ETTELVA med ett stort antal planprojekt. Bland projekten märks större bostads- och verksamhetsområden, men även hotell- och evenemangsanläggningar. Just nu arbetar vi med ett omfattande stadsbyggnadsprojekt i Bålsta med avsikt att skapa ett mer attraktivt och levande centrum. Projektet innefattar nya bostäder, nytt resecentrum, offentliga miljöer, parker samt mycket mer.

Läs mer om Stadsbyggnad här.

Ansvarig affärsområde Stadsbyggnad

 • Ansvarig Lina Kumlin

  076-525 79 34
  lina.kumlin@ettelva.se

Om oss

Kulturarv

ETTELVA brinner för att konvertera miljöer av kulturhistoriskt värde med varsamhet och omtanke för en hållbar framtid. Kulturarvet är en ändlig resurs, och på ETTELVA vill vi påvisa konstnärliga kvaliteter som är värda att bevara. Många av de högklassiga gamla byggnaderna är hotade och det finns en okunskap kring hur de ska förvaltas. Våra om- och tillbyggnader håller en hög arkitektonisk kvalitet som kontrasterar väl mot den kulturhistoriska miljön. Samtidigt finns goda kunskaper om regelverk och de tekniska krav som åligger för att omvandla en äldre bebyggelse till moderna lokaler.

ETTELVA har länge tagit sig an uppdrag av kulturhistoriskt värde, bland annat utvecklingen av Järla Sjö, Kiruna stadshus, Stora tullhuset, Telefonfabriken och Saltsjöqvarn (omvandling till hotell). Många projekt har blivit prisbelönade och uppmärksammade för sin omsorgsfulla hantering.

Ansvarig för affärsområdet Kulturarv är Lars Gezelius, specialist på omvandlingsprojekt i kulturhistorisk miljö. Han har lång erfarenhet av arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ett stort intresse för detaljer. Lars har bland annat gjort utredningar om hur Kirunas stadshus bör hanteras vid flytten av stadskärnan.

Om oss

Ansvarig Affärsområde Kulturarv

 • Lars Gezelius

  076-525 79 21
  lars.gezelius@ettelva.se