— Vi bygger omtanke i en föränderlig värld – ETTELVA skapar hållbar arkitektur.

ETTELVAs arbete för hållbar utveckling

Som arkitektföretag har vi ett stort ansvar att skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling, och vi har kompetens att ifrågasätta lösningar som innebär negativ miljöpåverkan och föreslå rimliga alternativ. Vi uppnår detta genom att hålla oss uppdaterade om vad som händer i vår bransch, medveten kompetensutveckling och genom att sätta upp tydliga mål vad gäller produkt, kvalitet, tid, kostnad och miljö som alltid följs upp. Ur miljösynpunkt verkar vi för att välja bästa möjliga utformning, placering, byggmetod och material för det specifika uppdraget. Vi strävar också efter att ständigt minska negativa miljöeffekter av vår egen verksamhet.

Genom att kombinera kreativitet med gediget projekteringskunnande verkar vi i både teknisk och estetisk framkant. Vi utformar våra uppdrag i nära samarbete med kunden i syfte att finna goda lösningar och en arkitektonisk utformning som berikar vår miljö.

Hållbarhet

Medvetna samarbetspartners

Sedan lång tid tillbaka arbetar vi med beställare som är medvetna om vikten av att arbeta långsiktigt för ett hållbart samhälle. Alla våra tre affärsområden Bostad, Stadsbyggnad och Kommersiellt arbetar i projekt med stort fokus på klimatsmarta byggnader och stadsdelar.

Bostad: En av våra största kunder, JM, har sedan 2008 projekterat alla bostäder utifrån företagets koncept för lågenergihus med energieffektivare klimatskal, väderprognosstyrd uppvärmning och progressiva installationslösningar. För JM har vi bland annat ritat projekten Sjövikshöjden, Dalénum och Svärdsliljan.
Veidekke, som ETTELVA har ritat bland annat Alléträdet för, Svanen-certifierar alla nya flerbostadshus som byggs i egen regi.

Stadsbyggnad: ETTELVA har precis avslutat arbetet med ett stort stadsbyggnadsprojekt i Bålsta på uppdrag av Håbo kommun med avsikt att skapa ett mer attraktivt och levande centrum. Arbetet resulterade i en områdesanalys, analys av planprogram samt ett idé- och gestaltningsprogram och projektet omfattar nya bostäder, omdaning av butikscentrum, nytt resecentrum, offentliga miljöer, parker samt mycket mer. Håbo kommun strävar mot att bli en fossilbränslefri kommun och stadsplaneringen har inriktats mot mer hållbar utveckling med ett effektivare utnyttjande av marken. I förslaget ger ett nytt resecentrum större tillgänglighet för att attrahera kollektivtrafikresenärer, och cykelbanor och gågator premieras.

Kommersiellt: Telefonfabriken, som ETTELVA har projekterat på uppdrag av Vasakronan i samarbete med systerföretaget MER, är certifierad enligt befintlig byggnad Miljöbyggnad silver. Vasakronans miljöprogram för ett hållbart byggande och förvaltning låg som grund för arbetet. Med effektiv solavskärmning, antikvarisk renovering av fönster med ökad energiprestanda och modern ventilation minskade energiförbrukningen i huset med 25 procent efter ombyggnaden.
Även BMW, som ETTELVA har ritat ett stort antal bilhallar för, utvecklar ett eget hållbarhetsprogram för sina återförsäljare. BMW har dessutom utsetts till det mest hållbara bilföretaget i världen.
ETTELVA har också utformat Stockholms största solcellsanläggning tillsammans med Stockholms hamnar.

Hållbarhet
Hållbarhet

Kvalitetscertifiering

Vår verksamhet är certifierad enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001. Genom hela arbetsprocessen följer vi verksamhetssystemet och miljö- och kvalitetsplanen samt använder oss av checklistor vid granskning. Skisser, utredningar och förslag sparas i ett spårbart system som gör att vi enkelt kan följa tidigare utredningar.

Studieresa med fokus hållbarhet

I slutet av september åkte vi på företagets årliga studieresa, som denna gick till Hamburg. Fokus för denna resa var hållbart byggande (sustainable housing), där flera exempel på lyckade nybyggnadsprojekt med blandstaden (mixed-use quarters) studerades. Läs mer om studieresan till Hamburg och den internationella byggnadsmässan IBA Hamburg.

Hållbarhet

Hållbarhet på bloggen

Vi uppdaterar oss kontinuerligt om nyheter kring hållbarhet. Läs alla våra nyheter och blogginlägg om hållbarhetsfrågor här.