Resecentrum

Vi på ETTELVA projekterar flera resecentrum och har erfarenhet av komplexa projekt där både smidiga flöden, omsorg om detaljering och intressant arkitektur får ta plats.

Kollektivtrafikens utveckling i Sverige har skapat nya krav på stationsbyggnader. Vi blir alltmer mobila, och allt fler väljer att åka kollektivt för att främja ett hållbart samhälle. De moderna transportsystemen kräver andra kopplingar som kan tillhandahållas på nya platser, och vi är inte längre hänvisade till centralstationer mitt i stan. Det moderna sättet att resa kräver istället välplanerade och logistiskt effektiva resecentrum som fungerar som noder och samtidigt är en trevlig och behaglig plats att vistas på.

Tjänster:

Bygghandlingsprojektering
Ny- och ombyggnation
Gestaltning av resecentrum

Kontaktperson:

Anders Lindh
VD, Partner
076-525 79 30
anders.lindh@ettelva.se