— Bålsta kv 2 och 6

1772_Bålsta_Kv2_Vy1

Bålsta Torgkvarter

—ETTELVA Arkitekter fortsätter att gestalta de centrala delarna av Bålsta.