— På ETTELVA Arkitekter har vi lång erfarenhet av att gestalta och projektera småhus. De senaste tio åren har vi projekterat drygt 400 villor, radhus och parhus.

Småhus

Lilla Sköndal

Den nya delen av Sköndal med närhet till både storstadskommunikation och naturreservat är planerad i sann trädgårdsstadsanda. ETTELVA Arkitekter har tillsammans med Besqab tagit fram 78 villor och kedjehus i Lilla Sköndal, alla specialritade för området och anpassade för att passa de olika tomternas förutsättningar.
Samtliga hus har möjlighet till uteplats både mot gata och gård, och entrésituationen är generös. Kedjehusens byggnadskroppar har förskjutits i fasad vilket ger husen skyddade platser på förgårdsmarken samtidigt som gatan får ett livfullt uttryck. I skiftande grå nyanser samspelar dessa hus väl med sina plåtdetaljer och det falsade plåttaket.
Villorna har ett nättare uttryck med en lekfull fönstersättning. Nyckelord för utformningen av husen har varit axialitet, rymd och generalitet.
Bilder: Zynka

Småhus
Småhus

Eds Allé

ETTELVA Arkitekter har på uppdrag av Besqab ritat 30 nya bostäder i Eds Allé i Upplands Väsby. De 30 tomterna är belägna i de nordligaste delarna av den nya stadsplanen för stadens västra delar, gränsande mot ängs- och betesmark.
Visionen har varit att skapa ett småhusområde med omsorg för de boende, att inte bara tillgodose grundfunktionerna utan också koppla på mervärden. Gaturummets skala bidrar till känslan av trädgårdsstad och husens placering på tomterna är valda för att alla ska kunna få en glimt av morgonsolen.
Den generösa våningshöjden på den större villans övre plan ger en takhöjd på nära tre meter. Husen byggs i trä med kulörer valda från den gamla linoljebaserade pigmentskalan med mjuka nyanser som flirtar med tradition och samtidigt ger utformningen en mjuk och omhändertagande atmosfär.
Bilder: Zynka

Småhus
Småhus
Småhus
Småhus
Småhus

Frösundavik

ETTELVAs utveckling av Frösundavik tar tillvara på områdets vattennära och lantliga läge. Områdets helhetskaraktär stärks med högkvalitativa, ljusa bostäder med goda utblickar och generösa uteplatser som ger ett idylliskt men tätortsnära boende med stora kvalitéer.
Nyckelord för området är omsorg, lekfullhet och tradition i modern form. Den övergripande gestaltningsidén har sitt ursprung i en nutida tolkning av det typiskt svenska. Målet har varit att förena ett enklare liv i landsbygdsmiljö med en samtida arkitektur.

Husen finns i tre typer, varav en finns i två varianter. Gemensamt för alla hus är att de utformas med sadeltak, generösa öppna gemensamma ytor, stora glasskjutpartier med utsikt mot trädgård, hög takhöjd, höga fönster, ljusa material samt flexibel planlösning med genomtänkt entré. Husen är elegant utformade med minimalt takutsprång. Det genomgående materialet är stående träpanel i vitt, grått och rönnbärsrött. Läs mer om Frösundavik här.

Småhus
Småhus
Småhus
Småhus

Sörgårdsängen

I Sörgårdsängen i Lunda utanför Stockholm ritar ETTELVA Arkitekter 21 kedjehus och 13 radhus till programhandling och bygglov. I området är trädgårdsstadens ideal styrande. Radhusen utformas som egna, hopkopplade hus och för tankarna till den engelska trädgårdsstaden. Byggnaderna utformas i en grön och lummig miljö med omsorgsfullt planerade trädgårdar. Varje hus har sin egen trädgård med uteplats, gräsmatta, planteringar och träd. Spaljéer, häckar och trädgårdsförråd definierar utemiljöns olika rum.

I sin gestaltning är husen av en enkel, renodlad karaktär. Typen är ursprunglig och okomplicerad. De brant lutande taken påminner om en traditionell hustyp, medan fönstersättningen ger husen en egen och nutida själ. I bearbetningen av små och stora fönster, fönsterdörrar, smäckra skärmtak och noggrant utformade spaljéer och staket finns en ny och modern identitet. Se film om Sörgårdsängen här.

Småhus

 

Sörgårdsängen_Gatuvy_1

Småhus
Småhus

Haga äng

På kulturhistorisk mark i anslutning till Haga slott strax utanför Enköping är åtta parhus med totalt 16 bostäder snart under uppförande. Projektet är ett samarbete mellan team Stadsbyggnad och team Bostad, där Stadsbyggnad har tagit fram detaljplanen och team Bostad har ritat på bostadsbebyggelsen.

Den planerade bebyggelsens storlek och materialval gör att den inte blir överordnade den omkringliggande miljön utan istället blir ett tillskott till slottsmiljön. Parhusen har utformas med ett enkelt, rakt formspråk som anspelar på den omgivande jordbruksmarken med den traditionella ladan som förebild. För tak och fasad används traditionellt anpassade material. Färgsättningen ligger nära naturens färgskala och varje parhus ska målas i en enhetlig kulör. Fasaderna som är täckta med träpanel och de branta sadeltaken passar in i de lantliga omgivningarna. Läs mer om Haga äng här.

 

 

Småhus
Småhus
Småhus
Småhus
Småhus
Småhus

Tidigare uppdrag

Humlegården, Silverdal, Kastanjen, Stadsparken, Folkparken, Kil, Solhöjden, Sköndal och Kistahöjden är några av våra färdigställda småhusprojekt. Kontakta Linda Saarnak eller Johan Roos om du vill veta mer om ETTELVAs affärsområde Bostad.

Kontakt

  • Linda Saarnak

    076-525 79 31
    linda.saarnak@ettelva.se

  • Johan Roos

    076-803 50 67
    johan.roos@ettelva.se