— Flera specialistområden under samma tak hos ETTELVA.

ETTELVA erbjuder våra kunder specialistkompetens inom flera områden. Vi är stolta över att våra certifierade medarbetare besitter flera specialistkompetenser inom arkitektur och byggnation som vi kan erbjuda i både våra egna och andras byggprojekt.

För närvarande har vi tillgänglighetsgranskare, kontrollansvariga enl PBL, miljöbyggnadssamordnare samt byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P). Vi strävar mot att utöka vårt stall certifierade medarbetare allteftersom.

Våra medarbetare besitter även specialistkunskaper inom färgsättning och ljusdesign.

 

Specialistkompetenser
Specialistkompetenser

Tillgänglighet

På ETTELVA är vi certifierade som sakkunniga inom tillgänglighet. Det innebär att vi har behörighet att genomföra kontroller av tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kontrollerna kan genomföras både vid nybyggen och i befintliga byggnader.

 

Specialistkompetenser

Ansvariga

 • Sakkunnig tillgänglighet

  Nico Liljenberg, 076-525 79 25

 • Sakkunnig Bas-P

  Bjarne Svedérus, 076-803 50 62

 • Kontrollansvarig

  Bjarne Svedérus, 076-803 50 62
  Hamid Varasteh, 076-803 50 61
  Martin Rydin, 076-525 79 42
  Yusuf Pektas, 076-803 50 64

 • Sakkunnig kulturvärden

  Lars Gezelius, 076-525 79 21

 • Miljöbyggnadssamordnare

  Cecilia Hörngren, 076-525 79 06

 • Projektutveckling

  Jan Hardenborg, 070-685 05 60

Kontrollansvarig

Hos oss finns flera certifierade kontrollansvariga. Enligt bygglagen krävs en certifierad kontrollansvarig under ett byggprojekt. Denna fyller en viktig roll för att tillsammans med byggherren ta fram en kontrollplan, se till att denna följs, genomföra nödvändiga kontroller, närvara vid besiktningar och andra kontroller, samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

BAS-P

BAS-P, kort för begreppet Byggarbetsmiljösamordnare Planering, fyller en viktig roll för att säkerställa att arbetsmiljön under byggprocessen beaktas vid projektering. På ETTELVA har vi BAS-P-kompetens vilket innebär att vi kan upprätta en Arbetsmiljöplan i de fall en sådan krävs.

Solibri

ETTELVA använder Solibri Model Checker för att samgranska våra BIM-modeller med övriga konsulters modeller. Programmet analyserar byggmodellen och kontrollerar tillgänglighet och kvalitet samt synliggör eventuella byggkollisioner och svagheter i konstruktionen. Solibri kontrollerar även att byggnaden uppfyller gällande byggnormer.
I framtiden kommer det att finnas krav på att arkitekter kvalitetssäkrar sina modeller innan granskning. ETTELVA väljer att ligga i framkant och utvecklar arbetsmetoden redan nu.