Vårpresentationer på Arkitekturskolan STHLM

Arkitekturskolan STHLM11Omvärld106Projekt / Vår verksamhet232

Nu har eleverna på Arkitekturskolan STHLM haft sina slutpresentationer av vårprojekten med temat “Kroppen, solen, vattnet och årstiderna”. Våra kollegor Linda Fredén, Karin Schedin, Fabian Nyström och Anita Hansson hade nöjet att vara på plats för att delta som gästkritiker.

Terminens projekt har bestått av två delmoment. Under delmoment ett hade eleverna i uppgift att reflektera över hur dygnets timmar och årstiderna påverkar upplevelsen och utformningen av arkitekturen. Delmoment två har vidare fokuserat på att utveckla tankar, slutsatser och insikter från terminens första del och använda kunskaperna för att reflektera över bad och badkulturer.

Både historiskt och i samtida badkulturer finns det olika aspekter som inverkar på hur man ser på badet och dess filosofiska och ceremoniella kvaliteter. Genom att ta fasta på hur kropp, arkitektur och natur kan samspela i ett offentligt bad fick eleverna i uppgift att fundera kring hur kroppen möter arkitekturens rum, ljus, material, temperatur och taktilitet. Målsättningen för projekten var att få erfarenhet av att gestalta arkitektur utifrån kroppsliga och visuella upplevelser och hur arkitektonisk utformning kan styra det sociala samspelet.

– Det var oerhört roligt att ta del av alla projekt och att få följa dem från tidigare i våras fram till nu! Vilken utveckling eleverna har haft, konstaterar Linda Fredén.

Arkitekturskolan STHLM är Sveriges första förberedande utbildning inom arkitektur, inredning och landskap. Kopplingen till ETTELVA finns på flera plan.

Magnus Troedsson, medarbetare på ETTELVA, startade Arkitekturskolan STHLM 1997 och var huvudlärare de första åren. Sedan 2008 drivs utbildningen i Folkuniversitets regi. Målsättningen med utbildningen är att ge deltagarna en grundläggande arkitektonisk och konstnärlig utbildning inför vidare yrkesstudier.

ETTELVAs samarbete med skolan innefattar flera åtaganden. Vi ingår i deras ledningsgrupp, tar emot klasser för studiebesök på kontoret, deltar som gästkritiker och delar varje år ut ett bildstipendium till en student på skolan som har framstående förmåga inom bildframställning.

Läs mer om vårt samarbete med Arkitekturskolan STHLM här.