Kontor

Vi på ETTELVA är specialister på projektering av kontor.

Vi fungerar oftast som fastighetsägarens arkitekt och utför bygghandlingar vid hyresgästanpassningar, nybyggnation och omvandling av befintliga lokaler.

Vi på ETTELVA föreslår åtgärder som tillåter flexibla lösningar som håller över tid. Vid projektering av befintliga lokaler kan mindre justeringar ge stora effekter och minimera behovet av stora ombyggnader mellan varje hyresgäst.

Vi har utfört kontorsuppdrag för en mängd olika typer av hyresgäster, såsom Polstjärnan, Hus03 (Telefonfabriken) och Roddaren.

Tjänster:

Nybyggnation moderna kontorsmiljöer
Hyresgästanpassningar

Exempel kunder:

Kommunal & Byggnads, Vasakronan

Kontaktperson:

Joakim Schiött
Ansvarig Kontor/Industri, Partner
08-586 104 38
joakim.schiott@ettelva.se