Publikt

På ETTELVA skapar vi moderna lokaler med fokus på att stärka varumärken genom tydlig och attraktiv arkitektur.

Publika verksamheter kräver lokaler som stödjer lönsamheten. Med vår lyhördhet och vårt stora kontaktnät kan vi tillgodose alla behov vad gäller utveckling av publika fastigheter: från stadsbyggnad till husarkitektur och färdiga inredningar. Vi anlitas också ofta som både arkitekter och projekteringsledare i komplexa projekt.

Vi ritar till exempel lokaler för:

Handel
Sportanläggning
Museum
Resecentrum

Kontaktperson:

Mats Marnell
Ansvarig Publikt/Kreativ Utveckling, Partner, Arkitekt SAR/MSA
076-525 79 16
mats.marnell@ettelva.se