Utbildningslokaler

Efterfrågan av tjänster rörande utbildningslokaler och lärandemiljöer växer. Vi på ETTELVA utvecklar nya och befintliga koncept för såväl privata som för offentliga beställare i behov av utbildningslokaler.

ETTELVA har lång erfarenhet av projektering i komplexa projekt. Vi har stor kunnighet inom både projektering på hög detaljeringsnivå och att ta fram koncept för nya byggnader samt omvandla befintliga lokaler till nya funktioner.

Vi har bland annat ritat Rimbo nya skola och kulturscen, Rinmangymnasiet i Eskilstuna, ny grundskola och träningsskola i Eskilstuna samt förskolor i Norrtälje kommun.

Kontaktperson:
Yusuf Pektas
Ansvarig Utbildningslokaler, Partner, Arkitekt SAR/MSA
076-803 50 64
yusuf.pektas@ettelva.se