Omtankesindex – ett verktyg för hållbarhetsbedömning och uppföljning med extra omtanke

För att bedöma hållbarheten i våra uppdrag och projekt och för att leva vår vision Vi bygger omtanke i en föränderlig värld – i varje leverans – tar ETTELVA fram ett verktyg som vi kallar Omtankesindex. I omtankesindex bedömer vi flera parametrar inom områdena klimat, socialt värdeskapande, biologisk mångfald, hälsa och ekonomiskt värdeskapande för att identifiera viktiga frågor att jobba vidare med.

Omtankesindex finns redan för stadsbyggnadsprojekt och tidiga skeden och är ett verktyg för att i tidigt skede bedöma hållbarhetspotentialen i ett projekt. Med hjälp av Omtankesindex kan vi även under arbetets gång följa upp och förbättra förutsättningarna för att skapa ett hållbart slutresultat. En variant av omtankesindex, mer anpassad för byggnadsnivån och de olika projektskedena är under framtagande – med engagemang från hela kontoret.

Omtankesindex utvecklas med bidrag från Boverket och syftet med verktyget är att höja hållbarhetsambitionen i alla våra projekt och skapa utrymme för hållbarheten. I Omtankesindex vill vi koppla arkitektonisk kvalitet, gestaltning och designprocessen till de globala målen för hållbar utveckling. För oss är det att skapa städer och arkitektur med omtanke!

Kontaktperson:
Emma Östlund
Hållbarhetschef
072-450 01 02
emma.ostlund@ettelva.se