SÅ GÖR VI ETT BOSTADSHUS MER CIRKULÄRT

Byggande och rivning är en riktig miljöbov och orsakar varje år 10 miljoner ton avfall – dubbelt så mycket som allt hushållsavfall. Hälften av alla klimatutsläpp kommer dessutom från uttag av material ur jordskorpan – vi som arkitekter behöver bidra till att cirkulera och minska användandet av jungfruliga, fossila material.

För att skapa mer kunskap om hur ett bostadshus kan bli mer cirkulärt driver ETTELVA tillsammans med Riksbyggen, Bengt Dahlgren och Lokalförvaltningen i Göteborg ett undersökande projekt med syfte att öka användningen av cirkulära material. Genom att ta fram två cirkulära alternativ av en ”testbädd”, ett bostadshus som Riksbyggens bygger återkommande så undersöks vilka material som kan bytas ut och vilka designgrepp som kan göra bostaden mer flexibel, elastisk och generell. Erfarenheter från projektet delar vi självklart med oss av för att de ska kunna spridas och användas av fler i branschen.

Målsättningen för projektet är också att utveckla ett nytt verktyg – CIX – för att illustrera cirkulariteten och visa olika cirkulära parametrar i ett byggnadsprojekt såsom återbrukat, återvunnet och biobaserade material samt flexibla grepp i själva bostaden och design för återbruk i nästa livsfas.

”En av grundpelarna i cirkulär ekonomi är att förlänga livslängden på det som byggs, något som undersöks i projektet. Går det att anpassa huset för att minimera behovet av personifiering och ombyggnationer? Ja en hel del enkla flexibla grepp går att ta till säger Henrietta Borseman arkitekt på ETTELVA. Dels kan man lägga genomgående golv i hela lägenheten samt minimera den fasta inredningen. Vi tittar även på hur vi kan maximera flexibiliteten i planlösningar och fönstersättning så att huset ska passa för flera bostadssammansättningar.”

Verktyget ska även kopplas till minskad klimat- och miljöpåverkan i projekten och är ett steg i att skapa förutsättningar för mer cirkulära bostadsprojekt i designskedet.

Projektet, som finansieras via Boverkets utlysning för innovativt och hållbart bostadsbyggande ska vara färdigt i juni 2020, men vi berättar gärna mer om det redan idag!

Kontaktperson:
Emma Östlund
Hållbarhetschef
072-450 01 02
emma.ostlund@ettelva.se