ETTELVA Arkitekter öppnar kontor i Dalarna

Projekt / Vår verksamhet109

ETTELVA expanderar sin verksamhet med ett nytt lokalkontor i Dalarna. Johan Roos, partner och ansvarig för Bostad på ETTELVA, kommer att ansvara för etableringen.

ETTELVA Arkitekter grundades 1983 och företaget har en bred arkitektverksamhet med kompetenserna Stadsbyggnad, Bostad, Publikt, Kontor, Kulturarv, Automotive, Industri samt Hotell & Restaurang. Företaget har cirka sjuttio medarbetare på huvudkontoret i Stockholm. Sedan tidigare finns ett satellitkontor i Enköping och nu etableras arkitektföretaget även i Dalaregionen.

– En etablering ute i landet ligger i linje med företagets affär. Där vi tidigare har varit förankrade i Stockholm och Mälardalen har vi nu en större spridning på våra projekt, både inom Sveriges gränser och i våra grannländer, säger Anders Lindh, VD på ETTELVA.

Johan Roos har arbetat på ETTELVA sedan 2007 men är uppvuxen i Dalarna och har god lokalkännedom. ETTELVA har redan ett antal genomförda och pågående projekt i området. Bland annat har kontoret arbetat med området Lugnet i Falun både inför Skid-VM och med framtida gestaltningsprinciper samt M-Bilars nya anläggning som nu byggs i attraktivt läge i Borlänge. Inom kort kommer ETTELVA även arbeta med ett större stadsutvecklingsprojekt i närliggande län.

Falun-Borlänge är en framåtblickande region och man har tagit fram en gemensam översiktsplan där städerna på sikt skall närma sig varandra. Dalarna är ett av de län där bostadsproduktionen går mot strömmen och ökar, men ETTELVA kommer att erbjuda tjänster i alla sina verksamhetsområden.

– Vi ser positivt på regionens framtid och tror oss ha mycket att tillföra med vår kunskap och flertalet specialistkompetenser, säger Johan Roos.

Johan Roos delar sin tid i Borlänge och på Stockholmskontoret.

 

För mer information:

Johan Roos
Ansvarig Dalarna, Ansvarig Bostad, Partner
076-803 50 67
johan.roos@ettelva.se