Hedin Pitch

”Projektet syftade till att gestalta en ny Mercedes-anläggning för Hedin Bil i marknadsföringssyfte”

MAGNUS TROEDSSON, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

Vi ville visa ett varumärkesprojekt för Mercedes och Jaguar Land Rover som kombinerade respektive CI med Hedins väl genomtänkta arkitekturambition.

Uppdrag

Internt projekt.

Bakgrund

Stad i Mellansverige.

Koncept

Sammansmältning av framträdande varumärkesarkitektur med återförsäljarens vilja att skapa egen arkitekturidentitet.

Fakta
  • Beställare: Internt projekt
  • Plats: Stad i mellansverige
  • År: 2016
Kontaktpersoner
  • Magnus Troedsson
  • Ansvarig Kreativ Utveckling, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-525 79 37