Islandstorget

”Den nya bebyggelsen tillför området en ny stadsbyggnadskaraktär där det finns en variation av lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer.”

DAVID REINIUS, Handläggande arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

Visionen för Islandstorget var att skapa attraktiva, funktionella och yteffektiva bostäder.

Uppdrag

Tillsammans med Stockholms stad och JM har vi utvecklat bostadshus vid förtätningen av området kring Islandstorget.

Bakgrund

Blackeberg är till stora delar uppbyggt av gårdar. Husen runt dessa gårdar är enkla och oftast sammanhållna i form och färg. Den nya bebyggelsen förutsätts vara varierande i både färg, takutformning och fasadliv.I Programförslaget som kommunen tagit fram föreslås bebyggelse med ny stadsbyggnadskaraktär som bygger vidare på de omgivande stadsdelarnas kvaliteter, såsom grönska och bebyggelsestruktur.

Koncept

Vi bygger vidare på den skala och omtanke som finns i den befintliga 50-talsarkitekturen men anpassar gestaltningen till vår tid. Huvudidén är att utforma ett kvarter som upplevs som en enda, sammanhållen byggnad.

Arkitektur

Vår gestaltningsidé bygger på en småskalig huskropp med tydlig vertikalitet som accentueras med färg och materialval i varma kulörer och tegel. Vårt kvarter i 5-6 våningar har en mustig och klar färgskala, från mörkare faluröd till en ljust gul kulör. Byggnadens volymer hålls ihop av ett sammanhållande tak som avslutas i de skivtäckta plåtgavlarna. Förskjutningar i fasaden skapar ett varierat fasadliv mot gatan. Förgårdsmarken gestaltas med gräsytor, väl utformade entréplatser samt attraktiva uteplatser och balkonger. Viktigt har varit att bevara natur som lövträd och klipphällar. Bottenvåningarna är omsorgsfullt behandlade i detaljer och material. Variationen av former och färger i uppbyggnaden av fasaderna ställs mot en enklare fönsterutformning. En enhetlig storlek på fönstren med strikt placering råder. Detta kombineras med enstaka större fönster som med sin placering på olika våningsplan spelar mot de varierande fasadhöjderna.

Fakta
  • Beställare: JM
  • Storlek: 14000 kvm
  • År: 2017
Kontaktpersoner
  • Michael Klingemann
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 070-685 05 61