Kaninen

”Huset når en rationell och industriell estetik i form och planering men med tydliga val, närvaro och omsorg i detaljerna.”

MATS MARNELL, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

I ett centralt läge i Täby har ETTELVA ritat studioinspirerade lägenheter på uppdrag av Besqab.

Sedan tidigare fanns ett förslag för byggnaden och vi på ETTELVA ombads ta fram ett alternativ med en ny lägenhetsfördelning. Kontrakt hade redan skrivits på lokalerna i husets entréplan vilket innebar en utmaning för projektet, väggar och pelarlägen kunde inte ändras. Däremot ville man ha omfattande förändringar av huset ovanför. Det önskades mindre lägenheter och en mer rationell struktur.

Uppgiften löstes genom att använda en kombination av invändiga trapphus och utvändiga loftgångar. Planen är spegelsymmetrisk med mindre lägenheter i mitten, servade av loftgångarna, med de större bostäderna placerade mot hörn och i en indragen takvåning. Med obrutna raka stomväggar från ytterfasad till gårdsfasad förs lasterna ner från bjälklag till ytterväggarna med skivverkan och lokalerna frigörs från pelare och extra väggar.

Utvändigt ges huset samma rationella, enkla uttryck som planerna. Fönster med samma bröstningshöjd sträcker sig utmed hela fasaderna. För att undvika stelhet ges variation med asymmetrisk balkongplacering och försiktigt varierade mörka, blanka fält mellan fönster. Materialet är prefab-betongelement, med både vertikala och horisontella rillor i formen. Utförandet blir som en kostym av enkelt snitt på en råbarkad byggnad.

Invändigt råder samma ordning. Köken har vuxit ihop med förvaring till långsträckta enheter, sovrum delas av med skjutpartier och rumsfunktioner kombineras för yteffektivitet och öppenhet. Fönster, glaspartier, balkongräcken och fast inredning har getts extra omsorg. Huset kan då nå en rationell och industriell estetik i form och planering men med tydliga val, närvaro och omsorg i detaljerna balansera trivsel och karaktär. Totalt består projektet av 62 st bostäder på 1-6 rum och kök.

Fakta
  • Beställare: Besqab
  • Storlek: 5600 kvm
  • År: 2016
Kontaktpersoner
  • Ivana Bilic
  • Byggnadsingenjör
  • 076-803 50 65