Lugnet

” Det är väldigt kul att som här i Falun bli anlitad tidigt i ett projekt av en engagerad beställare – två viktiga faktorer för att lyckas bra.”

CECILIA HÖRNGREN, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

Lugnet är en året runt-arena där 57 av landets 65 sporter kan utövas, störst är cykel- och skidsporter. Här har skid-VM arrangerats 1954, 1974, 1993, och nu senast 2015.  Syftet med uppdraget är att ge arkitektoniska riktlinjer för befintliga samt framtida tillskott av Lugnets bebyggelse samt utveckling av en fungerande affärsplan och masterplan för området. Uppdraget började inför iordningställandet av området i samband med skid-VM 2015.

Uppdrag

Vi arbetar på uppdrag av LUFAB med utveckling av en strategi för att arbeta med Lugnets byggnader ur ett funktionellt, affärsmässigt och arkitektoniskt hållbart perspektiv. Här arbetar vi utifrån den komplexa verkligheten där området ska fungera både vid stora evenemang och en vanlig veckodag med bl.a. hämtning och lämning av barn till olika aktiviteter. Vi bidrar med våra kunskaper om rörelsemönster, flöden och stadsbyggnadsprinciper samt vårt kontaktnät av kunniga beräkningskonsulter, omvärldsanalytiker, skyltdesigner, ljusdesigner och landskapsarkitekter mm. Vi ger även feedback och stöd till arkitektkontor vid implementeringen av gestaltningskonceptet. Vid behov gör vi utredningsskisser samt visions- och gestaltningsförslag på olika ny- och ombyggnader på området.

Bakgrund

Vi har för LUFAB tagit fram gestaltningskoncept för Lugnet, inklusive förslag på hur konceptet kan implementeras. Uppdraget bestod av att med ett koncept stödja en arkitektonisk omvandling av Lugnet till en tydlig lättläst och omhändertagen plats. Vi har utifrån konceptet exempelvis gestaltat vallabodar som uppförts av gymnasieelever samt VM-huset (Stora Enso-huset), en kontors-och konferensbyggnad med plats för tillfällig TV-studio på takterrassen.

Koncept

Genom att inspireras av utvalda element från existerande strukturer skapas en sammanhållen och tydlig arkitektur. Gestaltningskonceptet ger Lugnet en tydlig identitet, där platsens energi och aktiviteter kan bejakas.

Arkitektur

Lugnet kan ses som en stadsdel i Falun. Stadsbyggnadsprinciper vi använder oss av är 1) att utgå från en tydlig central nod, Lugnettorget, och i alla gestaltningsbeslut stärka den noden, 2) att skapa lättöverskådlighet och ge möjligheter att förflytta sig på flera sätt från A till B, och  3) att jobba för skapandet av tydliga entrésituationer.

Fakta
  • Beställare: LUFAB
  • Plats: Falun
  • År: Pågående
Kontaktpersoner
  • Cecilia Hörngren
  • Arkitekt SAR/MSA, Miljöbyggnadssamordnare, Tjänstledig