Postgården

”Ett kvarter som sjuder av liv är en tillgång för hela stadsdelen. I gatuplan finns ytor för olika verksamheter. Här finns rum för cykelverkstaden, snabbköpet, inredningsarkitekten eller frisören.”

Utdrag ur samrådstext

Projektbeskrivning

Intro

Ett av Stockholms nya stadsutvecklingsområden är Årstafältet som ingår i den centrala stadens utvidgning, en strategiskt belägen nod i det växande Stockholm som ska bli en ny stadsdel och park. Ca 4500 bostäder planeras i området.

Uppdrag

Visionen för Årstafältet är att skapa mötesplatser och en ny stadsdel som knyter ihop omkringliggande områden.

Bakgrund

Under 2008 utlyste Stockholms stad en internationell tävling om hur en ny stadsdel på Årstafältet skulle kunna se ut. Det vinnande förslaget Arkipelag blev underlag till det program som togs fram 2010 där juryn lyfte fram den varierade kvartersstrukturen och den tydliga stadssiluetten.

Koncept

I anslutning till huvudgatan skapar byggnaden entré till torget som är stadsdelens viktigaste knutpunkt och markeras med en högre bebyggelse. Den nya byggnaden tar hänsyn till omkringliggande byggnadshöjder och får en södervänd terrassering ned mot en lägre bebyggelse.

Arkitektur

Stadsdelen är tät och blandad med vinklade gator som bjuder på oväntade utblickar och platsbildningar. Här finns ett rikt utbud av service, kultur och verksamheter. Därför erbjuder byggnaden liksom stadsdelen en varierande palett av höjder, material och kulörer.  Lokaler i bottenplan skapar en stadsmässig miljö och terrasseringen möjliggör grönskande terrasser. De gröna terrasserna bidrar till bättre boendemiljö för alla, då de ger mer grönska till området, skapar ett fint solinfall, ljusare hem och luftigare gård. Generösa uteplatser ger en känsla av frihet i hemmets utezon.

Fakta
  • Beställare: Stadsutveckling
  • Storlek: 47 lgh
  • Plats: Årstafältet
  • År: Pågående
Kontaktpersoner
  • Michael Klingemann
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 070-685 05 61