Skärgårdsstiftelsen

”En dag i skärgården är en mix av naturupplevelser och praktiskt inriktat arbete. Havsörnen betraktar Lidö från hög höjd då vi diskuterar den nya servicestationens fasadfärg.”

LARS GEZELIS, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

På uppdrag av Skärgårdsstiftelsen har vi fått  i uppdrag att ta hand om deras fastighetsbestånd med hänsyn till den känsliga natur- och kulturmiljö som bebyggelsen verkar i.

Bakgrund

Arbetet syftar till att utarbeta processer och konstruktiva lösningar till hur Skärgårdsstiftelsen ska hantera sitt stora fastighetsbestånd. Som utgångspunkt finns ett program för byggnadsmaterial och byggnadstekniker.

Arkitektur

Vi har arbetat fram ett antal typdetaljer som panelbrädor, plåtdetaljer, tak­tegeldetaljer m.m. som skall användas vid nybyggnation på Skärgårdsstiftelsens fastigheter. Vi använder oss exempelvis av enkupigt lertegel, linoljefärg, falu rödfärg, aluzinkplåt och fönster av kärnfur. Ett antal karaktäristiska detaljer såsom entrépartier och plåtdetaljer har givits ett samtida uttryck. I uppdraget ingår även att ta hand om den befintliga bebyg­gelsen på ett varsamt och ändamålsenligt vis. Det kan röra sig om allt från en vittrad timmervägg från 1700- talet till en omfärgning av en mindre herrgård.

Fakta
  • Beställare: Skärgårdsstiftelsen
  • Plats: Stockholms skärgård
  • Omfattning: Under 2017 omfattar uppdraget ca 15 projekt av varierande storlek.
Kontaktpersoner
  • Lars Gezelius
  • Ansvarig Kulturarv, Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig kulturvärden
  • 076-525 79 21