Tollare terrass

“Oslagbar utsikt över Lännerstasundet.”

ULLA PERSSON, Uppdragsansvarig arkitekt

 

Projektbeskrivning

Intro

Visionen för Tollare Terrass var att skapa attraktiva, funktionella och yteffektiva bostäder anpassade till platsens befintliga förutsättningar.

Uppdrag

Tillsammans med Bonava har vi utvecklat bostadshus i det nya området Tollare terrass i Nacka.

Bakgrund

Tollare i Nacka ska bli en ny stadsdel i skärgårdslik miljö med småskalig kvartersbebyggelse där närheten till naturen och vattnet tas till vara. Bebyggelsen inordnas i omgivningen med omkring 900 nya bostäder, förskolor, äldreboende och lokaler för handel, service och arbetsplatser.

Koncept

Projektet består utav 5 huskroppar varav 4 bildar en ensemble med gavlarna ut mot vattnet och utsikten. Dessa fyra byggnader binds samman av lägre huskroppar som länkar, och bakom dessa i suterräng, ett parkeringsgarage i 4 plan. Taken på länkbyggnaderna blir terrasser och entrégårdar till bostadshusen. Det femte huset ligger som en solitär utmed gatan väster om den andra bebyggelsen och med sitt fria läge har det den bästa utsikten. Även här utnyttjas suterrängen och ger 2 våningar mot gatan och 5 våningar mot vattnet.

Arkitektur

Fasaderna varierar i tegel i olika kulörer och mönster i kontrast till en vit betong. Trapphusens stora svarta inrutade glaspartier anspelar på platsens industriella historia.

Alla lägenheter har balkonger med utsikt mot vattnet och de som kommer att bo högst upp har även fått stora attraktiva takterrasser. Mot gatan hålls en stramare arkitektur och skalan är mindre.

Fakta
  • Beställare: NCC/Bonava
  • Storlek: 20000 kvm
  • År: 2017
Kontaktpersoner
  • Martin Rydin
  • Ansvarig Bostad, Arkitekt MSA/Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig
  • 076-525 79 42