Detaljplan för Västra Roslags-Näsby

Projekt / Vår verksamhet62

I september antog kommunfullmäktige i Täby detaljplanen för Västra Roslags-Näsby. ETTELVAs Stadsbyggnadsteam har deltagit i framtagandet av planhandlingarna för området.

ETTELVAs stadsbyggnadsteam har under våren 2017 medverkat i framtagandet av detaljplanen för Västra Roslags-Näsby i Täby. Där planerar kommunen för 1400 bostäder, handel, service, skola intill tågstationen på Roslagsbanan. Projektet innebär en ny stadsmässig struktur med höga ambitioner om hållbarhet. Detaljplanen har nu antagits av kommunfullmäktige och utbyggnad beräknas ske med start 2018. I samband med antagandet av detaljplanen säljer kommunen marken till 18 olika exploatörer som tillsammans med sina arkitekter varit delaktiga i utvecklingen av området. De medverkande exploatörerna har valts ut efter att de deltagit i en markanvisningstävling. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 4 september.

Deltagande exploatörer är Tobin properties, SSM, HSB, Veidekke, Convea, Botrygg, Mecon bygg, Bäck och Forss, Kärnhem, Wästbygg, Reinova properties, Aros bostad, Sandell Sandberg, Prime living, E-miren, DGF, Villa Nest/Botrygg, Svenska Stadsbyggen och arkitektkontor som Brunnberg Forshed, Petra Gipp, Utopia, Arkitema, Okidoki, Kod Arkitekter, Nyréns, ÅWL, Dinell Johansson, White Arkitekter.

Bilder: White Arkitekter