Hållbarhet

“För oss är hållbarhet att bygga omtanke i en föränderlig värld”

– Emma Östlund, Hållbarhetschef

Projektbeskrivning

Hållbarhet
För oss på ETTELVA är hållbarhet att bygga omtanke i en föränder­lig värld. Det innebär att visa en stor omtanke för framtida gener­ationer och att genom god arkitektur skapa hållbara samhällen, byggnader och strukturer med bestående kvaliteter. Målet är att alla våra projekt ska bidra till socialt och ekologiskt värdeskapande och att de inte ska påverka miljön negativt. Det uppnår vi genom att utgå från lokala förutsättningar och människors behov. Läs vår hållbarhetsplan här.

Arbetssätt

Vi verkar för att hela tiden vara uppdaterade så att vi kan föreslå våra kunder bästa möjliga lösning för att bidra till en hållbar utveckling och långsiktigt värdeskapande. Vi arbetar utifrån de Globala målen för hållbar utveckling samt Agenda 2030. Genom hållbarhetsanalys med vårt verktyg Omtankesindex lyfter vi hållbarhetspotentialen i varje projekt.

Hos ETTELVA hittar du specialistkompetenser som diplomerade svanensamordnare, miljöbyggsamordnare, dagsljusexperter och sakkunniga inom kulturmiljö. Vi utför även viktiga hållbarhetsanalyser såsom barnkonsekvensanalyser, jämställdhetsbedömningar, socialt värdeskapandeanalyser och hållbarhetsprogram. Vi jobbar just nu med projekt som certifieras inom Svanen, Miljöbyggnad, Breeam och Leed och har därigenom god kunskap om respektive certifieringssystem.

Cirkulära lösningar är en viktig pusselbit för att nå hållbar utveckling därför deltar ETTELVA i flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom cirkulärt byggande. För att underlätta för fler att lyckas med cirkulära byggnader har vi tillsammans med Bengt Dahlgren tagit fram CIX- ett verktyg för enklare cirkularitet i byggnader, CIX-verktyget hittar du här.

Delande och samhällsengagemang är viktigt för oss och vi är därför engagerade i flera hållbarhetsforum och sociala åtaganden.

Kontoret

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. När vi väljer underleverantörer eller produkter väljer vi alltid ett så miljövänligt och socialt hållbart alternativ som möjligt.

My dream now

My dream now är ett program för samverkan mellan skola och arbetsliv. Genom att engagera frivilliga från arbetsliv och högskola uppmuntras unga att se möjligheter i arbetslivet.

Visionen för My dream now är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. My dream now startades 2011 ur tanken att många unga växer upp och känner att det inte finns jobb samtidigt som företag har svårt att rekrytera. Verksamheten bedrivs främst i grund- och gymnasieskolor i områden där många unga saknar vuxna förebilder med inspirerande jobb.

Medarbetare på företag som samarbetar med My dream now kan arbeta som klasscoacher, erbjuda elever studiebesök på arbetsplatsen och praoplatser. Som klasscoach kan man visa vilka jobb som finns på marknaden och inspirera unga att drömma om en karriär, vad man än har för bakgrund och vilket område man än kommer ifrån.

ETTELVAs samarbete med My dream now inleddes i december 2019 och under 2020 har vi bland annat genomfört ett digitalt studiebesök och medverkat som klasscoacher. ETTELVA engagerar sig i My dream now för att ta ett aktivt samhällsansvar, arbeta för social hållbarhet och göra konkret verksamhet av vår vision ”Vi bygger omtanke i en föränderlig värld”.

Fakta
 • Cirkulär arkitektur, CIX-verktyget & Klimatberäkningar: Henrietta Borseman & Emma Östlund
 • Miljöbyggsamordnare: Caroline Jödahl & Emma Östlund
 • Diplomerad Svanensamordnare: Emma Östlund & Katrin Muschter
 • Socialt värdeskapandeanalys och Barnkonsekvensanalys: Hedda Nilsson Orviste
Kontaktpersoner
 • Emma Östlund
 • Hållbarhetschef, Partner
 • 072-450 01 02
 • Henrietta Borseman
 • Ansvarig Bostad, Arkitekt SAR/MSA
 • 076-502 03 34
 • Caroline Jödahl
 • Byggnadsingenjör
 • 076-502 03 23
 • Katrin Muschter
 • Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2
 • 076-502 03 29
 • Hedda Nilsson Orviste
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-525 79 41