ETTELVA Akademi

På ETTELVA har vi tillsammans en bred kunskap och mängder av spetskompetens. Den delar vi gärna med oss av. Vi har ett flertal medarbetare som är vana föreläsare med erfarenhet av föredragshållning, handledning, panelsamtal och att moderera debatter och samtal.

Vill du boka någon av dessa stjärnor för att dela med sig av sin expertis hör av dig till:

Sara Eklund, 076-502 03 26, sara.eklund@ettelva.se

Sara Peny – stadsbyggnadsarkitekt

Sara är utbildad arkitekt med över 15 års erfarenhet inom stadsbyggnad, från kommunal tjänst och på arkitektkontor, vilket har gett henne en bred kunskap i stadsbyggnadsprocessens alla delar. Hon riktar ofta sin nyfikenhet mot samspelet mellan stad och byggnad och mellan det planerande och det byggda. Sara är en kunnig moderator och hennes förmåga att intressera sig för och sätta sig in i stadsbyggandets alla delar gör henne till en intressant deltagare i debatter och samtal. Hon kan också hålla föreläsningar om detaljplanering och stadsplanering i stort för organisationer som vill lära sig mer om hur vi planerar våra städer.

Exempel på utförda uppdrag:

 • KTH föreläsare och handledare Samhällsbyggnadsprogrammet, kurs i Samhälls- och bostadsplanering.
 • Moderator vid Tankar på terrassen, panelsamtal om återblickande arkitektur.
 • Moderator vid Tengbom talks om hur fysisk aktivitet kan tar mer plats i den fysiska miljön
 • Moderator för panelsamtalet “Flexiliens, flexibel stadsplanering för vem, när och hur”
 • Talare på  Naturvårdsverkets Möteplats Skyddad natur “Varför skyddad tätortsnära natur?”

Linda Fredén – arkitekt

Linda ansvarar för kreativ utveckling på ETTELVA. Hon är en driven, utmanande och konceptstark arkitekt som är van att leda olika typer av processer och workshops från referensgrupp till styrgrupp. Med lång erfarenhet från att jobba med handel, kontor, scenografi och bostäder har hon stor förståelse av ständigt föränderliga miljöer. Linda brinner för den kreativa processen och att skapa förutsättningar för kreativa möten och tankeutbyten. Hennes förmåga att förstå kopplingar och identifiera behov i tidiga skeden gör henne till en intressant deltagare i debatter och samtal.

Exempel på utförda uppdrag:

 • Handledare/gästkritiker, Arkitekturskolan Sthlm.
 • Talare på Fastighetsmarknaden, Uppsala Övergripande tema: ”Kontorsmarknaden i en digitaliserad värld”
 • Talare på Business Arena, Umeå. Tema: ”Det digitala innovationshuset, Epicenter – morgondagens arbetssätt?”
 • Deltagare i paneldiskussion och workshop på Sime konferens, Cirkus Tema: ”Co-creating the new digital heart of Stockholm”.
 • Deltagare i paneldiskussion I Almedalen, Visby. Tema: ”How does our future workspace change the way we interact and communicate”.

Lars Gezelius – arkitekt/KUL-sakkunnig

Lars är utbildad arkitekt och KUL-certifierad med erfarenhet av att handlägga komplicerade ombyggnadsprojekt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer och att utföra kulturmiljöanalyser. Han har en gedigen kunskap om projektering med hög detaljeringsgrad där hans kunskap om material och dess arkitektoniska och tekniska utförande kommer väl till pass. Lars arbetar även med byggnadsdokumentation. Utöver arbetet på ETTELVA skriver han för Sveriges Arkitekter om det byggda kulturarvet på arkitekt.se.

Exempel på utförda uppdrag:

 • KTH Handledning inom skissmetodik, Sammhällsbyggnad Byggprojektering
 • Om Hammars, samtal kring tillkomsten av Ingmar Bergmans hem, Bergmancenter, Fårö
 • Om Kiruna kyrka och Kiruna stadshus avseende kulturvärden åt Teknologisk Institut, Sthlm.
 • KTH Handledning inom skissmetodik, Sammhällsbyggnad Byggprojektering
 • Tre dagars guidning i Kiruna åt ArkDes och ArkDes vänner i samband med ”Bo.Nu.Då” konferens.
 • Föreläsning och debatt Domkyrkoforum Lund.

Henrietta Borseman – arkitekt

Henrietta är bostadsarkitekt och ansvarig för ett av våra bostadsteam. Hon drivs av att utveckla och gestalta bostadsprojekt med en helhetsbild när det gäller social, ekologisk, och ekonomisk hållbarhet. Arkitektur ska alltid ge något tillbaka till den omgivande miljön och samtidigt skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att leva i. Henrietta har deltagit i flertalet av ETTELVAs forsknings- och utvecklingsprojekt inom hållbart byggande och cirkulär design.

Exempel på utförda uppdrag:

 • Sveriges Arkitekters professionaliseringskurs steg 1 – Föreläsningar Innovation/Hållbarhet/Kvalitet.
 • CBA Bostadsdag –föreläsning aktuella bostadsprojekt.
 • KTH föreläsare och handledare Samhällsbyggnadsprogrammet, kurs i Samhälls- och bostadsplanering.
 • KTH Arkitekturskolan, gästkritiker och föreläsare.