Om ETTELVA

För oss på ETTELVA Arkitekter står omtanke i fokus: omtanke för vår omvärld, våra kunder, våra medarbetare och de som bor, arbetar eller lever i våra projekt. Vi blickar framåt men värnar om det befintliga och ritar arkitektur som är lika vacker som funktionell.

Vi tar oss an varje utmaning med en stor omtanke om detaljer, kvalitet och beständighet. Vi har öron och ögon öppna för nya skiften och förändringar i världen runt omkring oss. Vi levererar specifik, viljestark, tydlig arkitektur med en egen berättelse. Vi anser att god arkitektur och ett väl genomfört uppdrag förenar ekonomi, teknik, process och estetik till något större.

ETTELVA Arkitekter grundades 1983. Vi utför projekt i alla skalor och alla skeden, från vision till färdig bygghandling. ETTELVA ingår i företagsgruppen Arkvision Nordic. Med totalt 100 medarbetare är Arkvision Nordic en ledande aktör inom arkitektur, inredningsarkitektur, digital arkitektur, landskap och stadsutveckling.

När du anlitar oss garanterar vi ett nära samarbete och stor lyhördhet för dina önskemål och behov. Med engagemang och ambition bygger vi kundtrygghet, relationer och vänskap.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer! Vi ser fram emot att höra av dig!

Läs vår integritetspolicy här.

 

Vår vision

Vi bygger omtanke i en föränderlig värld.

Vår process

För oss står kreativitet och professionalitet högst upp på agendan.

Vi på ETTELVA inleder varje projekt med ett startmöte tillsammans med dig för att analysera behov och utmaningar och för att lära känna varandra. Vi utvecklar ett starkt och genomtänkt arkitektoniskt koncept som genomsyrar hela projektet, från början till slut.

Gestaltningen av arkitekturen genomförs alltid med omtanke om både våra beställare och slutkonsumenten. Tvärs genom vår organisation arbetar vi strategiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi tar ansvar för det samhälle som vi bidrar till att utveckla!

Varje projekt är unikt. ETTELVA arbetar med en processtyrd uppdragsorganisation där projekten bemannas enligt det specifika uppdragets förutsättningar. För att garantera leveranssäkerhet jobbar vi enligt ett certifierat kvalitetssystem, där det ingår regelbunden egenkontroll med hjälp av egenutvecklade checklistor.

Vi har stort fokus på att nå samsyn med alla parter i våra uppdrag och lägger stor vikt vid tydliga ansvars- och samarbetsformer. Det gäller både internt på kontoret och i samarbetet med kunder, myndigheter, leverantörer och andra konsulter. Vid efterfrågan har vi ett etablerat kontaktnät med erfarna konsulter som kan anlitas i projekt efter behov.

För oss på ETTELVA har 3D-projektering länge varit en självklarhet. Vi arbetar för att ligga i framkant när det gäller BIM. Vi ritar alla våra projekt i 3D, oavsett om det gäller en tidig skiss eller bygghandlingar. Modellerna utgör underlag för vidare bearbetning och används till exempel för samordning med andra konsulter, mängdning, kalkyler och visualisering.

Vi arbetar i ArchiCAD och granskar eller samordnar i Solibri. Ett nära samarbete med Graphisoft och Solibri gör att vi får ta del av nyheter tidigt och kan implementera dem snabbt i vår verksamhet. Vi är medlemmar i BIM Alliance som verkar för att driva och samordna den branschgemensamma utvecklingen framåt. Vi bedriver även ett gediget utbildningsarbete internt som säkerställer att alla på kontoret håller samma höga nivå. En BIM-grupp på kontoret jobbar kontinuerligt med utveckling av teknologin och applicerar den på vårt dagliga arbete.

 

Certifieringar & Medlemskap