CIX – Ett verktyg för mer cirkulära byggnader

“Går det att ta ett helhetsgrepp kring den cirkulära ekonomin kopplat till byggnadsutformning och mäta en byggnads cirkularitet på ett enkelt sätt? Ja, vi tror det! I CIX-projektet visar vi hur.”

Emma Östlund, Hållbarhetschef

Projektbeskrivning

VERKTYGET CIX HITTAR DU HÄR

Intro

2018 startade ETTELVA Arkitekter i samarbete med Bengt Dahlgren, Riksbyggen och Lokalförvaltningen Göteborgs stad CIX-projektet för att identifiera och konkretisera vad cirkularitet på byggnadsnivå och i bostäder kan vara. Genom att utgå från ett hus som Riksbyggen bygger återkommande har projektet gått ut på att identifiera förslag på lösningar för ökad livslängd, stor variation i husets möjliga användning över tid samt hitta enkla lösningar för mer återvunnet och återbrukat material samt möjlighet till återbruk i nästa användningscykel.

Målsättningen för projektet har också varit att utveckla ett nytt verktyg för hela branschen. Tidigt i projektet bestämdes det att erfarenheterna skulle summeras i ett enkelt verktyg för cirkulära byggnader och bredda verktyget för att innefatta fler typer av byggnader – inte bara bostäder.

ETTELVA Arkitekter och Bengt Dahlgren har digitaliserat CIX-verktyget, som nu finns tillgängligt för alla som vill öka cirkulariteten i sina byggnader!

Bakgrund

Vi på ETTELVA Arkitekter är stora inom bostadsarkitektur. Vi har dessutom höga hållbarhetsambitioner i våra leveranser. Genom aktivt arbete för att bidra till en klimatneutral och fossilfri byggsektor och delaktighet i branschens färdplan mot fossilfrihet och klimatneutralitet har vi även åtagit oss att ge våra beställare förslag på flexibla och klimatsmarta lösningar. En viktig pusselbit är byggnader som utformas enligt den cirkulära ekonomins grunder.

Uppdrag

CIX-projektet är ett utvecklingsprojekt initierat av ETTELVA Arkitekter och finansierat av Boverkets stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Vi har genomfört projektet tillsammans med Riksbyggen, Lokalförvaltningen i Göteborg och Bengt Dahlgren. I arbetet har en rådgivande referensgrupp med experter inom cirkularitet skapats, med deltagare från IVL/Basta, Rise Victoria, Sundahus samt Cradle net/WWF.

Koncept

Vad innebär egentligen cirkulär ekonomi? Det vill CIX-projektet hjälpa till att svara på. Vi tycker att en byggnad behöver tas fram enligt den cirkulära ekonomins principer för att få kallas cirkulär, det vill säga utifrån:

 • Minimerat resursuttag
 • Maximerad livslängd
 • Förutsättningar för flera användningscykler för såväl huset som materialen
 • Förutsättningar för kontinuerliga kretslopp av produkter och ingående material
 • Minimerad blandning av tekniska och naturliga näringsämnen (ex. mekaniska kopplingar istället för kemiska, undvikande av kompositmaterial etc.)

Metoden innebär alltså att i första hand designa med återbrukat, återvunnet och biobaserat material.

Arkitektur

Inledningsvis har vi ställt oss frågan – går det att redan från början skapa ett hus där behovet av personifiering och ombyggnationer, med resursslöseri som följd, minimeras? Att skapa bra förutsättningar för många olika människors behov genom olika skeden i livet?

För att ge förutsättningar till en anpassningsbar och oprogrammerad yta som kan förändras över tid har vi i den maxade testbädden bland annat arbetat med att frigöra så mycket golv- och fasadyta som möjligt till rum som kräver dagsljus genom att koncentrera kök och våtrum kring ett sammanslaget schakt i byggnadens kärna. Fast inredning, som ofta rivs ut eller byggs om, har minimerats och ersatts av klädkammare och stora utvändiga förråd. Materialval som håller över tid och går att underhålla väl väljs, såsom massivträstomme i kök och slipbara trägolv.

Länk till slutrapporten hittar du här.

Fakta
 • Beställare: Utvecklingsprojekt
 • Finansiering: Boverkets bidrag för innovativt och hållbart bostadsbyggande
 • Samarbetspartners: Riksbyggen, Bengt Dahlgren och Lokalförvaltningen Göteborgs stad
 • År: 2020
 • Verktyget CIX hittar du här: http://www.hallbarbyggnation.se/
Kontaktpersoner
 • Henrietta Borseman
 • Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef
 • 076-502 03 34