Solna Trädgårdskvarter

“Engagemanget som ETTELVA bidrar med har gett genomtänkta och vackra boendemiljöer. Ett kvarter som både de boende och JM är stolta över”

Henrik Blomgren, Projekteringsledare, JM AB

Projektbeskrivning
Intro

Solna Trädgårdskvarter ligger alldeles intill Igelbäckens naturreservat och är samtidigt beläget inom cykelavstånd från Stockholms innerstad. I området finns småhus i lite olika storlekar; effektiva radhus, mellanstora kedjehus och generösa stadsradhus i tre våningar. Gemensamt för alla hustyper är att de har en elegant karaktär med små lummiga trädgårdar.

Uppdrag

På uppdrag av JM AB har vi under några år arbetat med 95 småhus i Järvastaden i ett område som kallas Solna trädgårdskvarter. Vi är stolta och glada över att ännu en gång få förtroendet att rita bostäder i just Järvastaden. Vi började med de första skisserna i Solna Trädgårdskvarter för fem år sedan och avslutar nu projekteringen av stadsradhusen i etapp 5. Hela projektet kommer att vara inflyttat i början av 2021.

Bakgrund

När vi började jobba med Solna Trädgårdskvarter fanns det redan ett förslag till ny detaljplan med parallella och svagt böjda gator med radhus på ena sidan och kedjehus på den andra. Tomterna var små så den stora utmaningen under den inledande delen av projektet var för oss att lyckas få till en lummig trädgårdsstadskänsla trots den täta strukturen. Vi valde att lägga fokus på hur husen skulle placeras på tomterna för att få till riktigt bra uteplatser i soliga lägen och skapa trädgårdar där man både kan prata med grannen och sitta avskilt på den privata uteplatsen.

Koncept

I Solna trädgårdskvarter är gatorna ganska långa med ett flertal likadana hus på ett pärlband. För att undvika monotoni provade vi olika varianter med temat variation, där vi ville hitta ett koncept med vackra hus som ger området en trivsam känsla. Vi fastnade till slut för en sober färgskala med en variation av tre olika grå kulörer. Flertalet av husen har träfasader. För att få dem att kännas lite eleganta valde vi att jobba med detaljeringen, främst i form av en varierad locklistpanel och genomtänkta trädetaljer. För att föra in värme är fönster och dörrar i en varmgul ockraton. Stadsradhusen har samma gråa variation men med tegelfasader mot Gunnarbovägen.

Arkitektur

Radhuset är det minsta huset och passar både en ung barnfamilj och den mindre äldre familjen, exempelvis med utflyttade barn. Kedjehuset är lite större och passar bland annat familjer som har behov av flera sovrum. Stadsradhuset är det största huset, vilket är i tre våningar som kan användas på många olika sätt. Entrévåningen är den offentliga sociala våningen med kök, matplats och vardagsrum. Plan 2 innehåller sovrum och plan 3 kan antingen vara ett stort sovrum, ett allrum eller delas upp i flera mindre rum. Stadsradhuset har en liten trädgård, men har i gengäld en stor solig takterrass mot sydväst.

Fakta
  • Beställare: JM AB
  • Plats: Solna
  • Storlek: 95 stadsradhus, radhus och kedjehus
  • År: 2015-2020
Kontaktpersoner
  • Linda Saarnak
  • VD, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-525 79 31