Småhus Besqab

”Visionen har varit att skapa småhustyper med omsorg för de boende, att inte bara tillgodose grundfunktionerna utan också koppla på mervärden.”

ANITA HANSSON, Handläggande arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Kedjehus, radhus och villor med flexibel planlösning och goda rumsfunktioner skapar möjligheter till ett personligt och alternerat boende.

Uppdrag

Vi fick i uppdrag att rita ett mer exklusivt typhus med intressanta arkitektoniska värden och unika kvaliteter för respektive hus.

Bakgrund

Målet var att skapa generösa hus för smala tomter som beställaren lätt kan placera på olika typer av tomter. Huset kan därefter kompletteras efter platsspecifika önskemål.

Koncept

Nyckelord för utformningen av husen har varit axialitet, rymd och generalitet. De boende kan själva bestämma hur de vill att hemmet ska fungera. Till exempel kan matbordet placeras antingen i rum mot gata eller rum mot trädgård – huset ger förutsättningar för bra rumsfunktioner i båda alternativen. Våningshöjden på husens övre planer ger en fin luftighet till alla rum.

Arkitektur

Samtliga hus har möjlighet till uteplats både mot gata och gård, och entrésituationen är generös. På entréplanet möjliggör planlösningen rundgång, rörelse runt trappa och kök.

Kedjehusens byggnadskroppar har förskjutits i fasad vilket ger husen skyddade platser på förgårdsmarken. Detta ger gatorna ett livfullt uttryck.
Villorna har ett nättare uttryck med en lekfull fönstersättning.

Anpassningar för Lilla Sköndal:

Lilla Sköndal är utformat i sann trädgårdsstadsanda. Huvudgatorna är planterade med träd och gaturummet är omslutande och intimt. Husen nyttjar sina små stadsnära tomter väl.

Husen byggs i trä, ett tryggt material som är bra både ur skötselhänseende och miljösynpunkt. Med sin förskjutna nock och varma honungstoner bildar de tillsammans ett band mot den gröna naturen i bakgrunden.

Anpassningar för Eds allé:

I Upplands Väsby byggs en ny stadsdel i stadens västra delar. Den förhåller sig till den mänskliga skalan och den lilla stadens lekfullhet samtidigt som den är anpassad till den moderna människans behov. De 30 tomterna är belägna i de nordligaste delarna av stadsdelen, gränsande mot ängs- och betesmark.

Husen byggs i trä med kulörer valda från den gamla linoljebaserade pigmentskalan med mjuka nyanser som flirtar med tradition och samtidigt ger utformningen en mjuk och omhändertagande atmosfär.

Anpassningar Eds ängar:

Eds ängar är en vidareutveckling av omtyckta Eds allé. Här har vi adderat nya radhus mot huvudgata och anpassat entréer, gårdslek och parkering.

Anpassningar för Ängsstråket i Ultuna Trädgårdsstad:

Ultuna trädgårdsstad byggs med stor hänsyn till det viktiga grönstråket som ringlar genom Uppsala stad. En Genetisk trädgård norr om Ängsstråket, med olika arter som har använts för undervisning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), bevaras. Området ligger nära strövområden, skog, och beteshagar.

Här har våra småhus anpassats till områdets förutsättningar genom att övervåningens ytterväggar ökats till full höjd och takvinkeln sänkts för att motsvara detaljplanens krav. Med terrasser och varierade entrésituationer anpassas husen till olika tomter. Fasaderna i trä har en färgskala i jordiga kulörer som bryts av med några klargula hus i den natursköna miljön.

Fakta
 • Beställare: Besqab
 • Storlek: ca 200 småhus i tre olika delar av landet
 • Plats: Stockholm, Uppsala, Upplands Väsby
 • År: 2014-pågående
 • Bilder: Zynka + Carbon White
Kontaktpersoner
 • Anita Hansson
 • Arkitekt SAR/MSA, Föräldraledig
 • 076-525 79 32
 • Klara Östlund
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-502 03 38