Sörgårdsängen

“Det är viktigt för oss att låta husens tydliga formspråk tala genom en enkelt hållen färgskala.”

NICO LILJENBERG, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Med tydlig inspiration av den traditionella trädgårdsstaden har vi ritat en helt ny stadsdel i Upplands Väsby.

Uppdrag

På uppdrag av Småa har vi tagit fram underlaget för detaljplanen till området Sörgårdsängen i Lunda utanför Stockholm.

Bakgrund

Inspiration till området är hämtad från de äldre delarna av bland annat Bromma och Enskede, med influenser från den engelska trädgårdsstaden. Tomten har fint läge i vacker natur som kommer att bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Koncept

Sörgårdsängen består av 21 kedjehus och 13 radhus, alla uppförda i en småskalig storlek med utgångspunkt i trädgårdsstaden. Husen är belägna i en grön och lummig miljö med omsorgsfullt utformade trädgårdar. Varje hus har sin egen trädgård med uteplats, gräsmatta, planteringar och träd. Trädgården avgränsas av häckar, spaljéer och trädgårdsförråd som definierar utemiljöns olika rum. Området har ett småskaligt gaturum med parkering på den egna uppfarten och gator med karaktär av en gågata som ändå möjliggör fordonstrafik.

Arkitektur

Områdets arkitektur har en okomplicerad och tydlig identitet som även går igen i husens färgsättning. Gedigna material står i fokus, så som zinkfärgad takplåt. De brant lutande taken påminner om en traditionell hustyp, medan bearbetningen av små och stora fönster, fönsterdörrar, smäckra skärmtak och noggrant utformade spaljéer ger en ny och modern identitet. Det branta takfallet ger även en spatiös vindsvåning som möjliggör en boendeyta på över 190 kvadratmeter.

Fakta
  • Beställare: Småa
  • Plats: Lunda, Stockholm
  • År: 2016
  • Foto: Anders Fredriksén
Kontaktpersoner
  • Nico Liljenberg
  • VD, Arkitekt SAR/MSA Partner
  • 076-525 79 25