Masthamnen

“Vi vill visa på möjligheten att bygga i en Stockholmsk skala samtidigt som man ger staden fler stråk och verksamheter vid vattnet”

CECILIA HÖRNGREN, Arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Masthamnen har ett av stadens bästa lägen med både fantastisk utsikt över Stockholms inlopp och närhet till innerstaden. Här föreslår nu ETTELVA Arkitekter över 350 bostäder anpassade för framtidens klimat.

Uppdrag

ETTELVA Arkitekter har tagit fram ett gestaltningsförslag på bostäder vid Masthamnen i en varsam tolkning av Stockholms översiktsplan. Genom förslaget tillvaratas det natursköna området samtidigt som ett centralt och vattennära boende skapas på en plats som upplevs glömd.

Koncept

Gestaltningsförslaget bygger på att viktiga kvalitéer i området bevaras. I förslaget framhävs Danviksbergets funktion som en grön oas i staden. Byggnadsvolymerna ligger i en solfjädersform frikopplade från berget och trappas upp i höjd mot Saltsjökvarn. Detta ger alla bostäder maximalt med kvällssol. Solfjädersformen ger även alla bostäder utsikt över vattnet i norr, samtidigt som plats ges för en generös halvprivat park i söderläge mot den vackra klippväggen.

Arkitektur

Förslaget ger ca 350 lägenheter och samt ytor på 500 kvm för restaurang, kafé och andra verksamheter. Med tanke på möjlig havshöjning föreslår ETTELVA att de nedersta våningarna byggs enligt Hamburgs modell, så att man vid en havsnivåhöjning kan stänga av dem helt. Dessutom finns gott om ytor och bra lägen för solceller.

De nya bostäderna ger områdets nuvarande baksideskaraktär en framsida som med sin gestaltning påminner om befintlig Stockholmsarkitektur, exempelvis Norr Mälarstrands utblickande gavlar, men här i en tappning som mer påminner om hamnmagasin byggda på pålar.

Masthamnen är redan tillgängligt via pendelbåt, bil och cykel. ETTELVA Arkitekter har tidigare föreslagit en dragning av linbana till området som skulle öka tillgängligheten ytterligare.

Bakgrund

En utbyggnad av Masthamnen har tidigare utretts av ett flertal aktörer för olika typer av verksamheter. Utmaningar såsom buller från hamnen och framtida trafiklösningar samt tunnelbanedragningar kan påverka utbyggnad av platsen. ETTELVAs förslag kan fungera enskilt eller som en första etapp. Förslaget är både ekonomiskt hållbart och visar omtanke för omgivande miljö genom att samverka i proportion med Saltsjökvarn och tillgängliggöra grönområden och kajen.

Fakta
  • Beställare: Idéprojekt
  • Storlek : 350 lgh + 500 kvm lokaler
  • År: 2019
Kontaktpersoner