Sander

“I Sander byggs välplanerade lägenheter i ett hus som ansluter till både det gamla och nya i Tyresö. Projektet är ett fint resultat av ett engagerat samarbete som har präglats av både kreativitet och lyhördhet.”

Emelie Nilsson, Projektledare, Borätt

Projektbeskrivning

Kv Sander ligger placerat i mötet mellan befintlig bebyggelse och kommande ny kvartersstruktur. Här har vi ritat ett nytt bostadshus som visar släktskap med den omkringliggande 60-talsarkitekturen men med en tydligare stadsmässighet, i samklang med kommunens vision då de utvecklar Norra Tyresö Centrum.

Byggnaden som innehåller 63 bostadsrätter utgör en viktig hörna för mötet med korsande gång- och cykelstråk mot Tyresö Centrum. Husets variation i volym är anpassad för att bryta upp den relativt stora huskroppen och ge intryck av tre hus som står sida vid sida. Fasaderna får en varm och sammanhållen känsla i val av material och kulör.

Bottenvåningens fasaduttryck och generösa takhöjd ska samspela och kommunicera med gatan och skapa känsla av närvaro. Glasade entréer och integrerad cykelförvaring samt kommunikation mellan entréerna bidrar till att skapa öppenhet och liv mot gatan. Kvarteret ligger i suterräng och får garage som ligger under huset och gården.

Kv Sander erbjuder yteffektiva bostäder med öppen planlösning om 1-3 rum och kök, där vissa 3 rok lätt kan göras om till 4 rok. Vi har lagt stor vikt vid möblerbarhet och flexibilitet över tid för att skapa hållbara trivsamma lägenheter. Majoriteten av alla bostäder har balkong eller uteplats.

Gården ligger en våning upp från gatan, mellan bostadshuset och anslutande naturmarksparti. Nivåerna mot det högre naturmarkspartiet i norr hanteras med bergskärning. Gården har en begränsad storlek men goda möjligheter att bli en lugn, vindskyddad plats för de boende att vistas och umgås på. Naturkullen i norr ger karaktär och vackra värden till gården och utblickar från huset. I väster kopplas gården samman med det offentliga trappstråket utmed den angränsande nya parken, Floras park, där du kan slå dig ner under årets varma dagar.

Fakta
  • Beställare: Borätt
  • Plats: Tyresö
  • Uppdrag: Nyproduktion av bostäder. Vi har arbetat med projektet från underlag till detaljplan fram till och med projektering av bygghandlingar.
  • Storlek: 63 lgh/ 5655 kvm BTA
  • År: 2016-pågående
  • Hållbarhetsfakta: Projektet kommer att Svanencertifieras.
Kontaktpersoner
  • Linda Fredén
  • Ansvarig Kreativ Utveckling, Arkitekt SAR/MSA, Föräldraledig
  • 073-683 93 83