Safiren

”Vårt förslag fungerar oavsett om Centralbron grävs ned eller inte i framtiden”

CECILIA HÖRNGREN, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Vi på ETTELVA har tagit fram ett förslag på gestaltning av ett nytt hotell i ett av Stockholms mest attraktiva lägen. Byggnaden förvandlar en idag otrygg miljö till en trygg och inbjudande promenad från Centralstationen till Stadshuset. Nya möjligheter skapas att exempelvis stanna till för en kopp kaffe eller en paus i den generösa hotellobbyn och staden ges ett nytt vardagsrum. På taket skapas nya publika rum som takrestaurang och spa med en slående utsikt som inte tidigare upplevts mot Riddarholmen och Stadshuset.

Uppdrag

Med stort intresse har vi följt stadens arbete med Stockholms stads vision för 2030 och då särskilt utvecklingsplanerna gällande Tegelbacken och Järnvägsparken i Södra Klara.

Bakgrund

Program för City 2018-02-22 fastslås: ”En mångfald av stråk och platser som binder samman stadens delar och skapar tillfällen för möten, evenemang och vila utgör de viktigaste beståndsdelarna i en levande, urban och demokratisk stad”. För att omdana Tegelbacken och Järnvägsparken enligt ovan motto behövs förutom ett nytt grepp om trafikapparaten även en sammanlänkande byggnadsstruktur.

Koncept

Vi har inspirerats av ”Program för City” och har gestaltat en byggnad som tillsammans med, och kontrasterande till Sheraton, bildar en nyskapande entré från Riddarholmen mot City, samtidigt som den gömmer trafiken och skapar stad mellan Centralstationen och vattnet. Hotellet uppförs som en första etapp i ett nytt kvarter med många tänkbara funktioner. Byggnaden fungerar oavsett om Centralbron grävs ned eller inte (se diagram nedan). Dagens trafik leds genom huskroppen. Skulle centralbron rivas skapas nya användningsområden av den tidigare interiöra vägbron.

Vi bygger på detta sätt omtanke i en föränderlig värld genom att skapa en publik byggnad som genom sin utbredning, placering och gestaltning både tar hand om bullret och gör det möjligt att sammanbinda stadens stråk oavsett Centralbrons framtid.

Arkitektur

Byggnaden består av två huskroppar varav den ena vrids i förhållande till gatuliv för att möjliggöra avfarten från Centralbron genom byggnaden. Denna vridning ger byggnaden en tydlig välkomnande entré i markplan och skapar dessutom terrasser i solläge. Arkitektoniskt upplevs de två hoplänkade och sinsemellan förskjutna kropparna stå på pelare, en struktur inspirerad av Sheratons huskropps uppdelning. Som kontrast till Sheratons släta fasad skapas här fasadelement med djupverkan samtidigt som regelbundenheten hyllas med det repetitiva mönstret. Den till övriga byggnader kontrasterande kulören är Stockholmspalettens konserthusblåa färg. Byggnaden kan innehålla 400 hotellrum, konferenslokaler och verksamheter i bottenvåningen, exempelvis mindre eller större butiker. Lobbyn kan med fördel ha rejält tilltagen takhöjd och göras tillgänglig för utställningar och evenemang.

Fakta
  • Beställare: Idéprojekt
  • Storlek: 14 500 kvm BTA
  • Plats: Stockholm City, Södra Klara, Vasagatan mellan Stockholms Centralstation och Riddarfjärden.
  • År: 2018
Kontaktpersoner
  • Joakim Schiött
  • Ansvarig Kommersiellt/Kontor/Industri, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-803 50 68