Djurgårdens besökscentrum

” Besökscentrum har hämtat sin form och material från de spånklädda byggnaderna på Djurgården. Förebilder för det lätt välvda taket återfinns i andra kungliga byggnader, som exempelvis koppartälten i Hagaparken.”

MICHAEL KLINGEMAN, Uppdragsansvarig arkitekt

 

Projektbeskrivning

Intro

Det nya besökscentret utgör en naturlig samlingspunkt som tillför liv och aktivitet åt såväl stockholmare som besökare i staden. Besökscentrum har hämtat sin form och material från de spånklädda byggnaderna på Djurgården. Förebilder för det lätt välvda taket återfinns i andra kungliga byggnader, som exempelvis koppartälten i Hagaparken.

Uppdrag

På uppdrag av Kungliga Djurgårdens förvaltning och Djurgårdens Sjöcafé har vi ritat Djurgårdens besökscentrum som utgör en värdig entré till Djurgården. Årligen passerar runt 10 miljoner människor denna del av Stockholm.

Bakgrund

Tillsammans med Landskapsarkitekt Sture Koinberg arbetade vi med gestaltningen av platsen och att varsamt placera byggnaden i parken. Inspirationen är hämtad från de sänkta platser och uterum som presenterades under Stockholmsutställningen 1897.

Koncept

Byggnaden består av två delar där en markant vägg och dess tak möter en modern glaspaviljong. Den fjällklädda fasaden och taket, en så kallad träspånsfasad, återfinns också på andra byggnader och museer på Djurgården.

Arkitektur

Byggnaden har en transparent paviljongkaraktär och en konstruktion som ger både lätthet och stabilitet. Byggnadens förlängda takfall är utformat som en arkad som löper längs med fasaden och blir ett naturligt entrétak som ger skydd för besökarna på torget. Baksidans pergola i stål är inte bara ett solskydd utan definierar den omgivande parken och blir därmed en naturlig förlängning av omgivningen. Djurgårdens Besökscentrum är ett aktivt offentligt rum såväl sommar som vinter. Väl inne i byggnaden är en stor öppen spis centralt placerad i rummet på entréplan. När brasan är tänd syns den från Strandvägen och lockar till besök. Två tredjedelar av byggnaden, som innehåller teknikutrymmen, offentliga toaletter och ett sommarkök, försvinner diskret under marken. Besökscentrum vilar på en mur med zinkportar, likt de portar i berg som återfinns på andra platser på Djurgården. Under den varma årstiden är dessa uppställda och hälsar besökarna välkomna till en servering sommartid.

Fakta
  • Beställare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning & Djurgårdens Sjöcafé
  • Plats: Djurgården, Stockholm
  • Storlek: 250 kvm uppvärmd byggyta ovan mark och suterrängvåning på 630 kvm
  • År: Färdigställt 2013
  • Samarbetspartner: Landskapsarkitekt Sture Koinberg
Kontaktpersoner
  • Michael Klingemann
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 070-685 05 61