Saltsjöqvarn

” Jag har följt projektet i 13 år från den första skissen. Det har varit fantastiskt att återställa den förfallna, Q-märkta byggnadens enorma arkitektoniska kvaliteter och samtidigt ge huset nytt liv med nya funktioner.”

YUSUF PEKTAS, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

Vår omvandling av Saltsjöqvarn har resulterat i en byggnad som exteriört framstår som en kulturhistorisk industribyggnad och invändigt är ett modernt hotell.

Uppdrag

NCC förvärvade markområdet kring Saltsjöqvarn 1996 med syfte att exploatera mark för bostads- och hotelländamål. Vi fick uppdraget att rita ombyggnaden av denna q-märkta byggnad.

Bakgrund

Den ångdrivna kvarnen ritades av arkitekten Anders Wilhelm Bergström och uppfördes av Kungsörnen. 1894 stod byggnaden klar. Stora kvarnen är q-märkt vilket innebär att exteriören inte får förvanskas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas tillvara. Kvarnen är en till synes helt symmetrisk anläggning som gömmer en mängd avvikelser vilka skickligt tonats ned med hjälp av arkitektoniska medel. Byggnaden består av 4 olika delar med olika karaktärer och lika många funktioner, bland annat silo, magasin i 10 våningar, förrenseri och kontor. Den nya användningen krävde att befintliga bjälklag med pelarstomme ersattes av nya bjälklag som klarar dagens brandskydds- och ljudkrav. Nivåer justerades för tillgängligheten vilket i sin tur ger spännande lösningar och oväntade fönstersättningar i rummen.

Koncept

För exteriören har ambitionsnivån att bevara de kulturhistoriska värdena varit höga. Under gestaltningen har vi haft ett nära samarbete med antikvarisk sakkunnig och färgsättningsspecialist som hjälpte oss med den exakta kulören för puts och snickerier. De flesta av Elites hotell finns i varsamt restaurerade byggnader. Hotellkedjans mål är att förena klassisk stil med moderna trender och frammana en känsla av tradition, kvalitet och flärd.

Arkitektur

Saltsjöqvarn har nu omvandlats till ett modernt, fyrstjärnigt hotell i historisk miljö med fantastiskt vattenläge. Ombyggnaden för hotellet omfattar östra flygeln, kvarndelen, trapphuset, tornet och de första två våningarna av västra flygeln. I programmet finns 187 rum i olika storlekar med konferens, festvåning och SPA-avdelning. I bottenplan finns entré, lobby, frukostmatsal för ca 300 personer, kök, restaurang, bar och en SPA-avdelning med egen entré. SPA:t innehåller behandlingsrum för massage och relax, gym, varm- och kallbad, bastu samt turkiskt hamam för både hotellgäster och besökande. På andra våningen finns konferensrum och festvåning i klassisk miljö med tillgång till en fantastisk utsikt.

Fakta
 • Beställare: NCC
 • Plats: Sicklaön, Nacka
 • Storlek: 187 rum.
  11 700 kvm ombyggnad
  4300 kvm tillbyggnad.
 • År: Färdigställt 2011
Kontaktpersoner
 • Yusuf Pektas
 • Arkitekt SAR/MSA, Partner, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2, Kontrollansvarig K
 • 076-803 50 64