Sports Hotel

“ETTELVA har möjliggjort för beställaren att uppföra ett nytt landmärke med ett unikt koncept i Kista”

ANDERS LINDH, VD

Projektbeskrivning

Intro

Vi har tillsammans med vårt systerföretag MER tagit fram idé, koncept och underlag till detaljplan för Sports Hotel, Kista.

Uppdrag

På uppdrag av Sports Hotels of Sweden har vi utformat en sport- och konferensanläggning med bostäder och hotell i Kista. Vi har arbetat fram program och koncept för anläggningen och underlag för markanvisning. Beställaren med ny ägarkonstellation arbetar vidare med sin arkitekt efter det att markanvisning har erhållits.

Bakgrund

Syftet med projektet är att med spännande arkitektur skapa nya mötesplatser och attraktioner i Kista och bidra till utvecklingen av Kista Science City. Genom att integrera sport, handel, bostäder och näringsliv skapas en levande stadsdel och en ny länk mellan verksamheterna.

Koncept

Förslaget innehåller hotell med cirka 200 rum, lokaler för konferens, butiker, kontor och cirka 150 bostäder, varav större delen av funktionerna placeras i högdelen på 42 våningar. Det ca 40 000 kvm stora förslaget upptar en markyta av drygt 20 000 kvm i norra delen av Kista mellan det planerade bostadsområdet Kista äng och E4:an. I sportanläggningen som huvudsakligen fokuseras kring racketsport planeras cirka 10 tennisbanor och andra typer av idrottsaktiviteter.

Fakta
  • Beställare: Place
  • Plats: Kista, Stockholm
  • Storlek: Ca 40 000 kvm
  • År: 2014
Kontaktpersoner
  • Jan Hardenborg
  • Ansvarig Projektutveckling, Partner
  • 070-685 05 60