Hållbarhetsanalys med Omtankesindex

“Med Omtankesindex vill vi koppla alla våra projekt till de globala målen för hållbar utveckling. För oss är det att skapa omtanke i en föränderlig värld!”

Projektbeskrivning

För att bedöma hållbarheten i våra uppdrag och projekt och för att leva vår vision Vi bygger omtanke i en föränderlig värld – i varje leverans – har ETTELVA tagit fram ett verktyg som vi kallar Omtankesindex. I omtankesindex bedömer vi flera parametrar inom områdena klimat, socialt värdeskapande, biologisk mångfald, hälsa och ekonomiskt värdeskapande för att identifiera viktiga frågor att jobba vidare med.

Omtankesindex finns för stadsbyggnadsprojekt och tidiga skeden samt för byggnadsnivå. Med hjälp av Omtankesindex kan vi under arbetets gång följa upp och förbättra förutsättningarna för att skapa ett hållbart slutresultat.

Omtankesindex har utvecklats med bidrag från Boverket i syfe att höja hållbarhetsambitionen i alla våra projekt och skapa utrymme och nyckeltal för hållbarheten.

Fakta
  • Vad: Ökad hållbarhet i tre steg
  • Steg 1: Platsanalys med hållbarhetsperspektiv
  • Steg 2: Identifiera utmaningar och potential
  • Steg 3: Definiera förbättringar
  • Fem områden analyseras: Socialt värdeskapande, Klimat, Ekonomi, Ekosystem och hälsa.
  • Analysmodell: Kopplad till de globala målen för hållbar utveckling.
Kontaktpersoner
  • Henrietta Borseman
  • Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef
  • 076-502 03 34