Välkommen Sara!

Välkommen Sara! Sara är vår nya arkitekt med examen från Chalmers som ägnat hela sitt arbetsliv åt stadsbyggnad och planering. Sara är från Göteborg och kommer senast från en tjänst…

Medarbetarintervjuer67

Ny medarbetare: Karin Schedin

Vi välkomnar vår nya landskapsarkitekt Karin Schedin! Hon tog examen våren 2020 från landskapsarkitektsprogrammet på Ultuna och har sedan dess varit projektanställd på Goodgarden. Efter att ha tagit examen mitt…

Medarbetarintervjuer67