Den lyckliga vinnaren av ETTELVAs Bildstipendium 2016 blev Tove Brunberg!

Arkitekturskolan STHLM10

I går delade ETTELVA Arkitekter ut årets bildstipendium till en student på Arkitekturskolan STHLM i samband med deras årliga examensutställning. Stipendiet på 5000 kr tilldelas en student med framstående kunskaper i bildframställning.

Tove planerar att använda stipendiet på 5000 kr till att köpa arbetsmaterial och bra pennor inför antagningsprovet till arkitekturutbildningen på KTH. Hon har gått vidare till andra delen av provet och även blivit antagen till arkitektutbildning i London.

– Så hur det än går på KTH blir det arkitekturstudier i höst, säger Tove.

Grattis önskar vi på ETTELVA!

Juryn bestod i år av Ulrika Blom (från ETTELVAs systerföretag MER), Maria Orvesten (arkitekt), och Emma Ångström (ETTELVA). Bilderna bedöms utifrån känsla, innovationsförmåga och hantverksmässig skicklighet.

Arkitekturskolan STHLM är Sveriges första förberedande utbildning inom arkitektur, inredning och landskap. Skolan startades av ETTELVAs medarbetare Magnus Troedsson och drivs nu i Folkuniversitetets regi. Läs mer om ETTELVAs samarbete med Arkitekturskolan STHLM här.