Inspirerande samtal på Arkitekturskolan STHLM

Arkitekturskolan STHLM11Omvärld104

Häromveckan var vår kollega Linda på plats hos Arkitekturskolan STHLM för att agera kritiker på deras delredovisning av elevernas pågående projekt “Timmar, dagar, månader, år”

Målsättningen med delkritiken är att fånga upp intressanta aspekter som eleverna tagit fasta på samt hjälpa dem fundera på hur projekten kan utvecklas. Eleverna har reflekterat kring hur dygnets timmar och årets växlingar påverkar upplevelsen och utformning av arkitektur. Utifrån dessa tankegångar har de sedan fått i uppgift att skissa på en byggnad med två rum där rummen ska ha olika karaktär och stämning utifrån valda årstider.

– Det var oerhört inspirerande att se hur studenterna tagit sig an uppgiften. Arkitektur som vi upplever med alla sinnen är kärnan i det vi gör och att få mötas, yrkesverksamma arkitekter och studenter som utforskar arkitekturen på detta lekfulla sätt, gav spännande samtal och tankar som jag tar med mig tillbaka till kontoret säger Linda Fredén, arkitekt och ansvarig för kreativ utveckling på ETTELVA.

Foton: Arkitekturskolan STHLM

Arkitekturskolan STHLM är Sveriges första förberedande utbildning inom arkitektur, inredning och landskap. Kopplingen till ETTELVA finns på flera plan.

Magnus Troedsson, medarbetare på ETTELVA, startade Arkitekturskolan STHLM 1997 och var huvudlärare de första åren. Sedan 2008 drivs utbildningen i Folkuniversitets regi. Målsättningen med utbildningen är att ge deltagarna en grundläggande arkitektonisk och konstnärlig utbildning inför vidare yrkesstudier.

ETTELVAs samarbete med skolan innefattar flera åtaganden. Vi ingår i deras ledningsgrupp, tar emot klasser för studiebesök på kontoret, deltar som gästkritiker och delar varje år ut ett bildstipendium till en student på skolan som har framstående förmåga inom bildframställning

Läs mer om vårt samarbete med Arkitekturskolan STHLM här.