Danmark parkerar både snyggare och bättre

Debatt23Omvärld95Studieresor & Studiebesök18

ETTELVAs studieresa till den danska huvudstaden bjöd på många intressanta arkitektur- och stadsbyggnadsupplevelser. Det blev också en studie av innovativt gestaltade parkeringsplatser.

Varför är våra parkeringsytor så fula? Den svenska modellens sammanhållna parkeringsytor är närmast platser utan förmildrande särdrag – en patenterad samling vita rektanglar. Vi verkar ju ännu inte bli av med bilarna så parkeringsplatsen borde vara en mer medveten del av det gestaltade stadsrummet.

Danskarna visar att det finns andra sätt att parkera på. För att täcka parkeringsbehovet i området norr om Köpenhamns nya Skuespilhus är det första greppet att placera ytorna under mark, då blir det mer dagsljus till människorna. Parkeringarna får sedan lika enkelt som effektivt en heltäckande färg. Genast är upplevelsen av parkeringsplatsen betydligt roligare.

Danskarna återanvänder sedan färgsättningsgreppet i parkstråket Superkilen, i stadsdelen Nørrebro, och till råga på allt regnar det…

…men det är förlåtet när bilens anspråk i staden kan gestaltas så omsorgsfullt som på Billedvej i Nordhavnen. Grönska, natursten, betongplattor, stål och prioriterade ytor för gående.

Och om resurserna är mer begränsade och endast några få material finns till hands kan p-ytorna ändå göras intressanta med små förändringar i form och disposition. I ytterligare ett exempel från Nordhavnen styr ett litet inslag av corténstål parkeringens riktning och placering lika självklart som den sedvanligt vita rektangeln.

Tåsinge Plads är ett område som kan ägnas en alldeles egen beskrivning som ett väl gestaltat och klimatanpassat stadsrum. Även de omgivande trafikområdena bidrar till den mysiga helheten. Genom att låta stensatta passager rama in parkeringsytorna och ordna bilfria zoner skapas både vackra miljöer för gående och prydliga platser för bilarna. Det känns både tryggt, intimt och funktionellt.

Danskarna parkerar både snyggare och bättre! ETTELVA lär av Danmark.