Enkla åtgärder kan omvandla hela Klara strand

Debatt24Omvärld101Projekt / Vår verksamhet222

Bild: ETTELVA Arkitekter

ETTELVA Arkitekters förslag skapar en levande kaj och binder samman viktiga gröna stråk.

Stockholm är fullt av outnyttjade platser. Bortglömda mellanrum, osammanhängande stråk och slumrande baksidor finns överallt. En sådan plats är området under Klarasjörampen nedanför
Stockholm Waterfront. Den trafikbullriga kajkanten är en ”icke-plats” – otrygg, hårt trafikerad och full av bråte. Den centralt placerade och vattennära platsen är en bortglömd remsa mark, som rätt utnyttjad skulle kunna bli en attraktiv plats för stadens invånare och besökare.

ETTELVA Arkitekter har ritat ett förslag på omvandling av Klara strand. Genom studier, skisser och workshops har ETTELVA identifierat utvecklingspotential för både tillfälliga och permanenta åtgärder. En aktivering av platsen skulle knyta samman viktiga gröna stråk i staden och skapa en levande kaj med många intressanta rumsligheter och torgbildningar.

– Egentligen har kajkanten under Klarasjörampen precis samma guldläge som kajen vid Kornhamnstorg, med sitt soliga söderläge och sin vackra utsikt över Stadshuset. Det finns fantastiska platser i staden som vi inte ser fast de finns mitt framför ögonen på oss, och som riskerar att planeras bort om de inte lyfts fram, säger Cecilia Hörngren, arkitekt på ETTELVA Arkitekter.

Med relativt enkla grepp kan rampen förvandlas till en attraktiv plats. Genom att montera skärmar mellan pelarna skapas nya möjligheter att utnyttja den centrala platsen. Bullret minskas till rekommenderade akustiknivåer, Waterfront skulle landa visuellt på kajen och det avbrutna promenadstråket mellan Karlberg till Gamla stan skulle få en ny, grön koppling. Strategiskt utplacerade övergångsställen kan skapa fler nya kommunikationer. Dessutom kan pontoner ankras vid kajen för att skapa större yta för tillfälliga verksamheter såsom pop-up parker, caféer, event, kanotuthytning, food trucks och konserter.

– Man behöver inte göra så stora förändringar i trafikapparaten för att omvandla området. Vårt projekt visar att små åtgärder kan ge stora effekter, säger Magnus Troedsson, arkitekt på ETTELVA Arkitekter.

För mer information, kontakta Cecilia Hörngren: 076-5257906cecilia.horngren@ettelva.se

Högupplösta bilder kan laddas ner här.