ETTELVA tar ställning för öppna format i upphandlingar

Debatt17

ETTELVA har tillsammans med beslutsfattare (VD) från ett antal större arkitektföretag i Sverige tagit initiativ för att genom Innovationsföretagen göra gemensam sak att driva frågan om öppna format vid upphandlingar. Magnus Höij som är förbundsdirektör har samordnat gruppen som nu kommit fram till en skrivelse och formulerat vad Innovationsföretagen kan bidra med i frågan.

Ämnet är att främja öppna format vid projektering genom att skriva in det i kravställningen vid anbudsförfrågan.

Vi vill komma bort från att en beställare ställer krav på en specifik mjukvara i stället för ett öppet format där mjukvaran kan vara den som passar bäst för projektören. Vi ser att det ofta är förvaltarna i beställarorganisationer som styr beslutet av vilket format projektet ska projekteras i vilket rimmar dåligt med behov av utveckling av processer.

Gruppen har träffats ett antal gånger där man initialt informerat Innovationsföretagen om problematiken med slutet format vid upphandling för att sedan övergå i en diskussion om hur Innovationsföretagen kan hjälpa branschen att premiera öppna format.

Anders och Lasse har deltagit vid samtliga möten där Anders oftast har diskuterat anbudsfrågor och Lasse har bidragit med teknisk kompetens.

Resultatet har blivit den skrivelse som publicerats på Innovationsföretagens hemsida enligt länken nedan.

ETTELVAs ställningstagande i frågan överensstämmer med den skrivelsen vi ser idag vilket innebär att vi starkt premierar öppna format.

https://www.innovationsforetagen.se/2019/12/oppna-format/

Anders Lindh och Lasse Borg