Idrottshallar – Bättre plats för idrott

Event17Hållbarhet43

Tack alla som kom vårt seminarium med tema Bättre plats för idrottshallar!

Torsdagen 8/11 bjöd vi på ETTELVA in till ett frukostseminarium för att diskutera barn och ungdomars rätt till idrott och hälsa. Allt fler barn och ungdomar tillbringar större delen av sin fritid stillasittande. Samtidigt råder det brist på idrottshallar i Stockholms innerstad och kranskommuner. Det vill vi på ETTELVA Arkitekter förändra.

Debattpanelen bestod av Mattias Hjelmberg från Riksidrottsförbundet, Ted Mattsson från Serneke samt Dan Mangell från Aktivis. Anna Lenninger modererade morgonens diskussioner. Tillsammans diskuterade vi hur stadens aktörer kan samarbeta för att ge barn och ungdomar en chans till en aktiv fritid. Samtidigt visade vi på ETTELVA ett förslag på en möjlig arkitektonisk lösning.

 

Vi har tagit fram ett helt nytt koncept för idrottshallar som kan placeras på ett stort antal platser som annars står outnyttjade en stor del av dygnets timmar. Genom att kombinera parkeringar vid köpcentrum, resecentrum eller infarter med en upplyft byggnadsstruktur kan man aktivera en plats som annars enbart tas i anspråk av bilar. På så sätt ger vi tillbaka något till platsen och staden, en multifunktionell plats som kan tillgodose många behov och önskemål i samma lösning. Byggnaden fungerar också som en lykta kvällstid och ger trygghet och ökad närvaro på platser som annars ligger öde. Projektet är en del av vårt utskott för kreativ utveckling på ETTELVA och tagits fram som ett forskning- och utvecklingsprojekt.

Läs mer om vårt förslag till idrottshallar här.