Nylansering av CIX

Event19Hållbarhet46Omvärld73

– ett kostnadsfritt webbverktyg för ökad cirkularitet på byggnadsnivå

 

Klimatförändring och hållbarhet är vår tids stora utmaningar. En övergång till cirkulärt byggande är helt nödvändig om vi ska nå FNs globala Agenda 2030-mål. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga byggnadsmaterial fungerar helt enkelt inte längre. Lösningen är cirkulär.

Genom att skapa långsiktiga värden och anpassningsbarhet, minimera resursuttag och låta det gamla bli nytt skapas lösningen. Vi behöver gå från linjära affärsmodeller och samhällen till cirkulära. Men går det att ta ett helhetsgrepp kring cirkulära principer och mäta och följa upp en byggnads cirkularitet på ett enkelt sätt? Svaret är ja, och med CIX-verktyget visar vi hur!

CIX hjälper dig att på ett enkelt sätt gå igenom den cirkulära ekonomins grunder i din byggnad och visar hur dina val får effekt på byggnadens cirkularitet – hur stor del består av återbrukat, återvunnet och biobaserat material och hur många åtgärder har du vidtagit för att skapa en anpassningsbar byggnad med lång livslängd.

CIX-verktyget vänder sig till många olika aktörer från fastighetsutvecklare, kommuner, arkitekter, entreprenörer och konsulter som vill skapa ökad cirkularitet i sina projekt och bidra till en hållbar samhällsutveckling. På webinariet får du veta mer om vilka avvägningar som lett fram till CIX-verktyget, hur verktyget är uppbyggt och hur du kan använda verktyget redan idag.

När? 11 februari klockan, klockan 8:30-9:30
Var? På webben, länk för anslutning via zoom skickas ut till deltagare dagen innan webinariet.
Länk till anmälan: Anmäl mig

Läs mer om våra cirkulära tjänster här: https://www.ettelva.se/om/kompetenser/