Tankar på terrassen #1 – Bostadskvaliteter

Debatt24Event24Omvärld101

I torsdags var det äntligen dags att öppna upp ETTELVAs kontor för omvärlden igen när vi hade premiär för vårt nya diskussions- och föreläsningsforum “Tankar på terrassen”. Genom Tankar på terrassen vill vi bjuda in till samtal tillsammans med våra beställare, samarbetspartners och branschkollegor och därigenom skapa tillfällen för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Den här gången tog tankar på terrassen avstamp i den forskning som vår samarbetspartner på Chalmers, CBA (Centrum för Boendets Arkitektur), just nu arbetar med gällande bostadens kvaliteter genom verktyget MAB (Manual för Analys av Bostadskvaliteter). Under de senaste veckorna har vi deltagit i en bostadsskola som CBA driver. Då har vi tillsammans med CBA fått delta i utvecklingsarbetet av MAB genom att testa verktyget på våra egna projekt ur ett stadsbyggnads-, landskaps- och bostadsperspektiv. Vi har alltså prövat hur man kan använda MAB på projekt redan från tidiga skeden till bostadens slutliga planering. Genom dessa analyser har vi sedan diskuterat och samtalat kring både våra projekt och verktyget för att tillsammans se vad vi kan bära med oss framåt; vi i våra projekt och CBA i det fortsätta utvecklingsarbetet av MAB.

Tankar på terrassen såg vi därför denna gång som en förlängning av bostadsskolan där vi tillsammans med CBA ville dela med oss av våra erfarenheter och bjuda in till ett större samtal om bostadens kvaliteter med våra samarbetspartners och branschkollegor. Vi brinner för bostadsutvecklingens alla skeden och vill vara med och driva utvecklingen av god bostadsarkitektur. Hur ser vi till att redan i detaljplaneskedet verka för att sätta regler som säkerställer viktiga kvaliteteter för den byggda miljön? Och hur får vi med oss nyckelfaktorer i både stadsutvecklings- och byggnadsfasen?

Genom att delta i forum där den nya generationens tankar finns, t.ex. genom vårt engagemang i My Dream Now och Arkitekturskolan STHLM, samt genom engagemang i den forskning som görs inom vårt område, vill vi vara med och driva både samtalet och utvecklingen för dagens och framtidens bostadsarkitektur. Vi ser därför vikten av dessa möten med våra kravställare, beställare och kollegor. Tillsammans kan vi genom samarbete och en gemensam vision arbeta för att de regler som skrivs i tidigt skede och genom hela byggprocessen verkar för kvalitet som är förankrad i vår samtid – i den föränderliga värld vi lever och verkar i.

Tack till alla som kom till oss och deltog vid premiären av Tankar på Terrassen – vi ser redan fram emot fler tillfällen för samtal och erfarenhetsutbyten!