Centrum för cirkulärt byggande – Finalist i Årets cirkulära initiativ!

Hållbarhet61

För att få upp återbruket i industriell skala måste vi samarbeta och bli fler som jobbar med frågan. Centrum för cirkulärt byggande, där vi på ETTELVA Arkitekter deltar, är just detta!

En gemensam arena där aktörer möts och samverkar kring cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Nu är Centrum för cirkulärt byggande välförtjänt nominerat till Årets cirkulära initiativ på återvinningsgalan 2021.

– Det är tack vare insatserna från alla våra engagerade samarbetsparter och våra gemensamma ansträngningar som vi har blivit nominerade, säger Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet som är koordinator för Centrum för cirkulärt byggande.

Är du nyfiken på vad vi gör inom Centrum för cirkulärt byggande? Vill du veta hur du och ditt företag/organisation kan ansluta er som samarbetspartner?

Anmäl dig till informationsträff den 10 december där du får veta mer!

https://www.ccbuild.se/eventdetailpage?id=53