CIX-beräkning för förskolan Hoppets komplementbyggnader

Hållbarhet66Ombyggnad & Återbruk6Projekt / Vår verksamhet225

CIX-verktyget är ett öppet digitalt verktyg för att underlätta för fler att arbeta med, följa upp och mäta cirkularitet.

Som ett led i uppföljningen av förskolan Hoppet har CIX använts för cirkularitetsberäkningar för Hoppets tre komplementbyggnader. Resultatrapport finns nu publicerad på Hoppets hemsida:
Läs mer här.