CIX-beräkning för förskolan Hoppets komplementbyggnader

Hållbarhet58Projekt / Vår verksamhet181
CIX-verktyget är ett öppet digitalt verktyg för att underlätta för fler att arbeta med, följa upp och mäta cirkularitet. Som ett led i uppföljningen av förskolan Hoppet har CIX använts för cirkularitetsberäkningar för Hoppets tre komplementbyggnader. Resultatrapport finns nu publicerad på Hoppets hemsida: